Ritüel nedir?

Ritüel; dinsel tören, kutlama anlamına gelmektedir.

Ritüel, Gelenek kelimesiyle eş anlamlı olabilir mi acaba? Gelin Ritüel'in tanımını öğrenelim ve sonra bu sorunun cevabını bulalım. Dini bir inanç gibi benimsenmiş alışkanlık, kişilerce kutsallaştırılmış davranışlar, biçimler, davranış biçimleri, temalar şeklinde tanımlayabiliriz.

Gelenekse; Bir toplumda, bir toplulukta çok eskilerden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar. Bu tanımlardan birbirlerine çok yakın anlamları olduğunu görebilirsiniz. Ritüeller özel durumlarda yinelenen ve alışkanlık özelliği kazanmış davranışlardır.

Tiyatronun kaynağında ritüeller vardır. Bolluk törenleri, ölüp dirilme törenleri, üreme törenleri, söylenen ezgiler, danslar ve oynanan oyunlar, homo ludens‘i (oynayan insanı) ortaya çıkarmıştır. Antik tiyatronun başlangıcı da ritüellerden varolmuştur. Bag ve şarap tanrısı diyonizos adına yapılan bahar kutlamaları giderek tiyatro gösterilerine dönüşmüştür.

Kült nedir?

Kült kelimesi dilimize Fransızca culte’den sözcüğünden girmiştir. Latincesi cultus’tür. Kelime anlamı sözlüklerde din, ibadet, yerel özellikler taşıyan dini törenler olarak geçmektedir. Geniş anlamda kült kelimesinin anlamıysa; Tanrıya, ilahi yada öyle kabul edilen varlıklara ya da tanrının özel sevgisine mahzar olmuş varlıklara gösterilen saygıdır.

İnanç ve bağlılığı göstermek amacıyla belirli bir takım hareketleri yapmak, ibadet etmek, puta tapmak, toteme tapmak kültün içine girer. Bunun yanında bu işi yaparken kullanılan cisimlerde kült ürünüdür. Ritüel ve kült hemen hemen aynı anlamlara geldiğini söyleyebiliriz.

Ritüel kelimesinin cümle içerisinde kullanımı

"Bu dans Maori kabilelerinde önemli günlerde belli ritüeller eşliğinde bir ifade aracı olarak kullanılmıştır."

Yorumlar

Ibrahim 01.03.2016
Dua desek olmaz mı niye ısrarla yabancı sözcük kullanmak alışkanlığının vazgeçmiyor çocuklar bu tür özenti kullanımlarını dolayı kendi dillerini bilmiyorlar. Öz dilimizi öncelikli yapmalıyız akademik dili bırakalım akademisyenler kullansın.
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç