Sözlükte "reform" ne demek?

Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, düzeltme, düzeltim, ıslahat: tanzimatın çeşitli reformlarını gerçekleştirmeyen, onları kendi çıkarlarına uyacak şekle sokmayı başaran dinciler değil, toprak ağaları ve derebeyi artıklarıdır .

Cümle içinde kullanımı

Dil reformu.

Reform kelimesinin ingilizcesi

n. correction, improvement, amendment
v. amend, fix, correct, improve, make positive changes
n. reform, correction, improvement, amendment
Köken: Fransızca

Reform ne demek? (Ekonomi)

Fransızca "reforme" kelimesinden Türkçe’ye geçmiştir. Daha iyi duruma getirmek, düzeltmek, iyileştirmek gibi anlamlara gelir. Örneğin vergi sisteminin düzeltilmesi "vergi reformu", tarım ilişkilerinin düzeltilmesi "tarım reformu" gibi terimlerle ifade edilir.

Reform nedir? (Felsefe)

Toplumsal ilişkilerin, yaşam alanlarının ve kurumların niteliğini, sınıfsal içeriği ve sınıfsal işlevini köklü bir değişime uğratmayan evrimci düzeltme.

Kapitalist toplumlarda reformlar, emekçilerin yaşam koşullarını ve haklarını belli sınırlar içinde geliştirebilirler; ancak, kapitalizmin toplumsal niteliğinin değişmesi yani sömürünün ve sınıfsal baskının ortadan kalkması sonucunu getirmezler. Buna ancak sosyalist devrimle ulaşılır. İşçi sınıfı savaşımının reformlarla sınırlandırılması reformizm adını alır ve işçi sınıfının, sömürüyü ve sınıf tahakkümünü ortadan kaldırmak ve sosyalist toplumu ve komünist toplumu kurmak şeklindeki tarihsel görevinin gerçekleştirilmesinden vazgeçiş anlamına gelir. Bu yüzden, Marksçı-Leninci parti, reformizme karşı kesin bir savaşım sürdürür. Ancak bu, hiç bir zaman, reformlar için savaşımı kesinkes reddetme anlamına gelmez. Eğer reformlar, işçi sınıfının yaşam ve savaşım koşullarını düzeltiyor ve sınıf bilincinin gelişmesini sağlayıp emekçi kitlelerin, devrimci sınıf savaşımı yönünde harekete geçirilmesine katkıda bulunuyorlarsa, Marksçı-Leninci parti, reformları yararlı görür ve onları elde etmek için savaşım yürütür.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç