Röportaj nedir?

Bir gazete veya dergide, herhangi bir tanınmış kurumu veya kişiyi, çeşitli yönleriyle ve belli konular etrafında tanıtmak amacıyla yazılmış yazılara röportaj denir.

Kelimenin sözlük anlamı; günlük not, günün raporu demektir. Röportajın yapılış, işleniş şekli mülakat şeklindedir. Röportaj için, mülakat yapılacak kişiye sorulacak sorular önceden hazırlanır. Görüşmenin seyrine göre yeni sorularla, yeni fikirler ortaya çıkarılır.

Bu terimin kökeni, Latincede “‘toplamak, getirmek” anlamlarında kullanılan “reportare” kelimesine dayanır. Günümüzde Fransızca “reportage” kelimesinin Türkçe telaffuzu olan “röportaj” terimi kullanılmaktadır. Röportaj türü, gazeteciliğin gelişmesiyle ortaya çıkmıştır. Röportaj yazarı; sorunu yerinde inceleyerek, gezip görerek, halkla, mağdurla ve yetkili kişilerle konuşarak fotoğraf, belge, istatistik bilgiler gibi verilerle destekleyerek konuyu okuyucunun bilgisine sunar.

Röportajda gözlem, araştırma, yorum ve değerlendirme önemlidir. Röportajcının amacı, konuyu çarpıtmadan belgesel olarak okuyucuya sunmak, okuyucuyu konun içinde yaşatmak, kamuoyunu aydınlatmaktır. Röportaj, tek bir yazı olabileceği gibi, aynı konuda dizi yazı da olabilir. Ortamı, duyguları, görünümleri “betimlemek”; süreçleri, eylemleri “anlatmak”; konuyla ilgili olarak söz konusu ortamda yaşayan kişilerin sözlerini “alıntılamak”; yazarın kişisel düşüncelerini “yansıtmak” ve anlatılanlardan “sonuç çıkarmak” bir röportajda bulunması gereken temel öğelerdir.

Röportajlar fotoğraflarla süslenir. Her röportaj yazarının mutlaka bir gayesi vardır: Bir kuruma veya bir topluluğa ait görüşleri; kişilerin herhangi bir konu üzerindeki görüş ve düşüncelerini öğrenip okuyucularına duyurmak ister. Röportaj ile haber yazısını birbirine karıştırmamak lazımdır. İkisi arasındaki en önemli fark, röportaj yazarının yazısına kendi şahsi fikirlerini de koyabilmesidir. Röportaj üç çeşittir:

1. Kişilerin yaşayışını konu alanlar.

2. Çeşitli eşyayı konu edinenler.

3. Herhangi bir kurumu veya toplumu konu alanlar.

Röportajın özellikleri

• Röportaj, makale gibi, düşünsel planla yazılır.
• Röportajda ele alınan konu ya toplumal ya da sanatla ilgilidir.
• İşlenen konu bilgi, belge, görsellerle desteklenir.
• Röportajda verilen bilgiler ve ortaya konan belgeler gerçeği yansıtır. Anlatılanlar kendi içinde tutarlıdır.
• Yazarın bilgi, izlenim, görüş ve düşüncelerini yansıtır. Yazar, gerçekleri öznel yaşamla harmanlar.
• Röportajın anlatımında diyaloglardan yararlanılır.
• Yaşanmış olaylar, durumlar anlatılır.
• Kısa cümlelerle metin hareketli hale getirilir.
• Röportaj, birinci kişi ağzından yazılır.
• Röportajda dil, ağırlıklı olarak göndergesel işlevde kullanılır.
• Röportajlar, medya organlarında yayımlanır.
• Röportajda çok yönlü anlatım olanakları vardır.
• Röportaj yazarı açıklayıcı anlatım, öyküleyici anlatım, betimleyici anlatım ve tartışmacı anlatım gibi bütün anlatım yollarından yararlanır.
• Röportajda öykülemeye ağırlık verilir.
• Özelden genele gidilir.
• Heyecanın ölçüsü genelde şimdiki zaman kullanımıyla artırılır.
• Röportajlar genellikle soru cevap tarzında olur. Ancak bazı yazarlar röportajı hikaye kurgusu ve üslubu içinde vermeyi tercih ederler.

Sözlükte "röportaj" ne demek?

1. Konusu bir soruşturma, araştırma olan gazete yazısı.
2. Radyo ve televizyon habercisinin araştırma ve soruşturma sonucunda hazırlamış olduğu program, mülakat.

Röportaj kelimesinin ingilizcesi

n. interview, reportage
Köken: Fransızca

Yorumlar

Nisa 26.10.2017
çocukların anlayacağı gibi yazsaydilar daha iyi olur ama kotude iyide degil
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç