Pyp nedir?

Pyp kısaltmasının tam açılımı "Primary Years Program" şeklindedir. Türkçe'de "İlk Yıllar Programı" anlamına gelmektedir.

Pyp; Uluslarası Bakalorya Organizasyonu'nun 3 ila 12 yaş arasındaki çocukları kapsayan Dünya'da 143 ülkede uygulanan ve uluslararası geçerliliği olan eğitim programına verilen isimdir.

Dünyada 143 ülkede yaklaşık 3500 okulda IBO programları uygulanmaktadır.

Pyp bir çok ülkedeki ulusal ve uluslar arası müfredat programları üzerinde yapılan araştırmalar ve uygulamalarla şekillendirilmiş bir çerçeve programı. Pyp uygulayan okullar belli bir çerçeve içinde kendi özgün müfredatlarını oluşturmaktadırlar. Bu nedenle Pyp milli eğitim programının uygulanması için bir engel değildir, aksine programı uluslar arası standartlarla zenginleştirme şansı vermektedir.

Pyp öğretmenlere kendilerini ve programlarını geliştirmeleri için destek ve rehberlik sağlar. Bu programda öğretmenler de “hayat boyu öğrenenler” olarak kendilerini geliştirmek için çok uygun koşullar bulurlar. Bütün öğretmenlerin birlikte çalışmasını gerektiren bu program öğrencinin bir bütün olarak yetiştirilmesine tam destek verir.

Pyp kimleri kapsar?

Pyp, 3 ila 12 yaş arasındaki çocukları kapsamaktadır.

Pyp'nin özellikleri

1. Çocuklar için tasarlanmıştır,

2. Uluslararası geçerliliği bulunmaktadır,

3. Çocuğun bir bütün olarak yetiştirilmesini sağlar,

4. Çocukların sosyal, fiziksel, kültürel ve duygusal gelişimini sağlar.

Pyp neyi amaç edinmiştir?

1. Anlamlı,

2. Çekici,

3. Mücadeleye olanak sağlayan bir öğretim programı oluşturmayı,

4. Çeşitli ulusal sistemlerin en iyi araştırma ve uygulamalarından bir sentez oluşturmak,

5. Öğrencilere geniş kapsamlı bir eğitim sunmak,

6. Coğrafi ve kültürel hareketliliği kolaylaştırmayı amaç edinmiştir.

Pyp'nin dayanağı olan yapılandırmacı yaklaşım

Pyp'nin dayanağı olan yapılandırmacı yaklaşım şu şekilde sağlanır:

5 yaştan 5. sınıfa kadar branş öğretmenleri de dahil olmak üzere tüm öğretmenlerce detaylı ve özenli bir biçimde öğrenciyi merkeze alan altı haftalık bir çalışma süreci tasarlanır. MEB tarafından belirlenen kazanımları kapsayacak bir şekilde altı disiplinler üstü tema üzerine kurulan ve Pyp tarafından belirlenen kavramlar, tutumlar, becerileri içeren ünite planları hazırlanarak uygulanır. Öğrencilere sorgulama ve araştırma yapabileceği, düşünerek eylemde bulunabileceği ve kendini değerlendirebileceği öğrenme fırsatları yaratılıp tüm seviyelerde uygulanır. Her ünitenin sonun da o ünitede yapılan tüm planlar ve uygulamaların, hem öğretmenler hem de Pyp Koordinatörü ve danışmanı tarafından yapılan resmi değerlendirilmesi bir sonraki senenin öğretim programının daha da güçlü olmasına önemli katkı oluşturur.

Pyp öğrenme hedefleri

1. Araştıran-Sorgulayan

2. Düşünen

3. İletişim kuran

4. Riski göze alan

5. Bilgili

6. İlkeli

7. Duyarlı

8. Açık görüşlü

9. Dengeli

10. Dönüşümlü düşünen

Pyp temel öğeleri

Pyp öğretim programı, üç öğenin bütünleştiği bir programdır. Bu üç öğe şunladır:

1. Yazılı Öğretim Programı

2. Öğretilen Öğretim Programı

3. Öğrenilmiş Öğretim Programı

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç