PPK nedir?

Para Politikası Kurulu. TCMB bünyesinde faaliyet göstermekte olan bir kurumdur. Para politikasının belirlenmesi konusunda  faaliyet göstermektedir. TL'nin gerek iç piyasa, gerekse dış piyasada değerinin korunması amaçlarından bir tanesidir. Bu politikaların belirlenmesi esnasında Hükumet ile birlikte hareket edilir. Para Politikası Kurulu; Merkez Bankası Başkanı ve Başkan Yardımcıları ile Banka Meclisi tarafından seçilecek bir üyeden oluşmaktadır. PPK Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla toplantılar düzenler ve kararlar alır.

Para Politikası Kurulu açıklamaları, para politikasın temel iletişim araçlarından biridir. Kurul, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde aylık olarak toplanmaktadır. Toplantının hemen ardından Para Politikası Kurulu kararı ve kısa gerekçesi Merkez Bankası Genel Ağ sayfasında açıklanır. Kurul’un ayrıntılı değerlendirmelerini içeren toplantı özeti ise toplantıyı takip eden beş iş günü içinde Genel Ağ sayfasında yayımlanır. 2014 yına ait Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para politikası toplantı kararı aşağıdaki gibidir.

Türkiye Cumhuriyeti Merkaz Bankası 24.12.2014 Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı

Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve Borsa İstanbul Repo–Ters Repo Pazarlarında uygulanmakta olan faiz oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının aşağıdaki gibi sabit tutulmasına karar vermiştir:

a) Gecelik faiz oranları: Marjinal fonlama oranı yüzde 11,25, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 10,75, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,5,

b) Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8,25,

c) Geç Likidite Penceresi faiz oranları: Geç likidite penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00 – 17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0, borç verme faiz oranı yüzde 12,75.

Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle kredi büyüme hızları makul düzeylerde seyretmektedir. Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi destekleyecektir. Dış talep zayıflarken iç talep büyümeye ılımlı düzeyde katkı vermektedir. Kurul, açıklanan yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmiştir. Yılın başında alınan makroihtiyati önlemlerin ve para politikasındaki sıkı duruşun çekirdek enflasyon eğilimi üzerindeki olumlu etkileri gözlenmektedir. Ayrıca, başta petrol olmak üzere düşen emtia fiyatları enflasyonda öngörülen düşüş sürecini destekleyecektir. Mevcut para politikası duruşu altında Kurul, enflasyonun 2015 yılında, ilk yarıda daha hızlı olmak üzere, Enflasyon raporunda belirtilen görünümle uyumlu bir düşüş sergileyeceğini öngörmektedir.

Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlar yakından izlenecek ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar getiri eğrisini yataya yakın tutmak suretiyle para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç