Portfolyo teorisi nedir? (Ekonomi)

(Portfolio theory) Tasarrufçunun fonlarını çeşitli menkul değerler arasında dağıtırken gözönünde bulunduracağı faktörleri ve göstereceği davranışları inceleyen bir teori, yatırım teorisi. Yatırımcının amacı, belirli bir riziko düzeyinde mümkün olan en yüksek geliri elde etmektir. Portföyünü düzenlerken bu amaç doğrultusunda hareket eder. Diğer bir deyişle, hangi menkullere yatırım yapacağma karar verirken her menkulün gelir ve riziko düzeylerini karşılaştırır ve en cazip bulduklarına yatırım yapar. Bu dağıtım işleminde, ne kadar çekici gözükürse gözüksün, elindeki tüm fonlarını tek bir değere yatırmamalıdır. Çünkü böyle yaparsa "tüm yumurtaları tek bir sepete koymuş" gibi olur. Tek ya da az sayıda menkule yatırım yapmanın doğurduğu rizikoya "portfolyo rizikosu" adı verilir. Rizikoyu artırmak için yatırım alanlarını çeşitlendirmek yoluna gitmesi gerekir. Bu amaçla örneğin farklı sektörlere ait firmaların menkullerinin veya yurtiçi menkuller yanında yabancı menkullerin satmalımı yoluna gidebilir. Kısacası, çeşitli menkullerin risk ve gelir düzeyleri konusundaki tahminlerine ve kişisel tercih ve eğilimlerine göre portföyünü düzenler. Menkuller arasında bir aktarma yapma ihtiyacı kalmayınca portfolyo dengesine kavuşmuş sayılır. Ancak tasarruflarında veya menkullerin gelir ve riziko düzeylerinde değişmeler olursa, tahminlerine ve eğilimlerine göre yeni bir düzenlemeye gider. İlke yine aynıdır : Rizikosu düşük ve beklenen gelir oram yüksek olan menkullerin seçilmesi, fakat olabildiğince çeşitli alanlardakilere yatırım yapmaları (Bkz. Portföy Yatırımı, Portföy Yönetimi).

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç