Pomem nedir?

Pomem; Polis Meslek Eğitim Merkezi anlamına gelen ve kelimelerin baş harflerinden oluşan bu kısaltma Üniversite mezunlarının polis olabilmesi için eğitim gördükler yerin adıdır.

Pomem'ler Emniyet Genel Müdürlüklerine bağlıdır ve her il de Pomem yoktur. Polis ihtiyacı her geçen sene artmakta Myo ile bu ihtiyacı karşılayamayan Emniyet Genel Müdürlüğü dış kaynaktan polis alımı yapmaktadır bunada Pomem deniyor.

Pomem'e çeşitli başvuru şartları bulunmaktadır. Bu şartları aşağıda okuyabilirsiniz.

Pomem'e başvuru sırasında gerekli kpss puanı

Pomem'e başvuru sırasında gerekli kpss puanı her yıl kpss sınavı sonrası belirlenmekle birlikte taban puanlar 60 ila 70 puan arasında olmaktadır. Pomem polis alımlarında kullanılan kpss puan türü "P3" puan türüdür.

Pomem eğitim süresi

Pomem'de polis memuru adayın eğitim süresi 6 aydır son zamanlarda bu sürenin 12 ay'a çıkarılması görüşü hakimdir.

Pomem'e giriş aşamaları

1. Öncelikle kpss lisans sınavına girilerek yeterli taban puan alınmalıdır.

2. Sıralamaya giren kişiler boy kilo ölçümleri sonrası fiziki yeterlilik sınavına sokulurlar.

3. Son olarakta adayla mülakata girerler.

4. Tüm bu aşamalar sonrasında  adaya Mülakat sınavında 60 üzerinden, fiziki yeterlik sınavı 40 üzerinden olmak üzere toplam 100 üzerinden puan verilir.

5. Kpss puanu ile mülakat sınavından ve fiziki yeterlik sınavından alınan puanlar toplanarak yerleştirme puanınız belirlenir.

6. Bu puanlara göre adaylar asil ve yedek olmak üzere sıralanırlar 1 asil kazanan pomem'e kayıt yaptırmadığında sıra 1. yedek olan kişiye gelmektedir.

Fizik yeterlilik sınavının aşamaları

1. Koşu

2. Sıçrama

3. Mekik

4. Şınav

5. Top mekiği

6. Düz takla

7. Denge aletinde yürüme

8. Atlama beygiri

Pomem'e başvuru şartları

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. En az dört yıllık yüksek öğretim kurumu veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

3. Değerlendirme ve seçme işlemlerinin ilk günü itibarıyla, askerliğini yapmamış erkekler ile bayan adaylar için 27 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 29 yaşından gün almamış olmak,

4. Erkekler için 167 santimetreden, bayanlar için 165 santimetreden kısa boylu olmamak,

5. Başvuru öncesi ve başvuru sırasında; genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir meşguliyeti bulunmamak; fuhuş, kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeni ile hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, idari yaptırım uygulanmamak veya hüküm giymemiş olmak, bunlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bunların herhangi birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak,

6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından;  Mahkum olmamak, hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

7. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek, terör eylemleri ile organize suç faaliyetlerine katılmamış olmak,

8. Herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşıyor olmamak,

9. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

10. Silah taşımaya ve silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

11. 8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında ilişiği kesilenler hariç, Genel Müdürlük bünyesindeki eğitim kurumlarından ayrılmış veya çıkarılmış ya da herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,

12. KPSS puan türünden, Genel Müdürlükçe belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

13. İlgili mevzuat kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak.

Pomem'e başvuru sırasında istenen belgeler

1. Başvuru dilekçesi,

2. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu,

3. Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi,

4. Askerliğini yapmış olanlardan terhis belgesi ve fotokopisi,

5. Evli ise evlenme cüzdanının aslı ve fotokopisi,

6. KPSS Sonuç Belgesinin aslı ve fotokopisi,

7. 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun olarak son bir yıl içinde çekilmiş on adet vesikalık fotoğraf,

8. İkametgah belgesi,

9. Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

10. Kendisinin ve evli ise eşinin adli sicil belgeleri, isim veya soyadı düzeltmesi yapılanlar için önceki ve sonraki ad/soyadına göre düzenlenmiş adli sicil belgesi istenmektedir.

Pomem eğitim merkezleri

1. İstanbul Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü

2. Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü

3. Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü

4. Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü

5. İzmir Bornova Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü

6. Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü

7. Mersin  Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü

8. Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Dış bağlantılar

Polislik mesleği nedir?

Yorumlar

Aysima Ateş 27.06.2018
Merhaba ben lisans okuyorum aciktanda önlisans bitirdim 2016 da önlisans kpss den yeterli puan aldım 22 temmuz dada lisans KPSS ye gircem onlisansi etkiler mi ve önlisans dan kaç polis memuru alınacak fark var mı lisans mezunlariyla
Cevapla
Lavin 26.09.2017
Merhaba ben Ünv 2. Sınıf öğrencisiyim KPSS puanım 79 pöh olmak istiyorum şuan başvursam olur mu yoksa ünv'yi bitirmem gerekiyor mu ?
Cevapla
Kpt.35 06.09.2017
Önce sağlıklı besleneceksin abicim
Cevapla
Neslihan 10.02.2017
Merhaba ben 8.sınıfa gidiyorum 14 yaşındayım ben polis özel harekat'çı olmak istiyorum ne yapabilirim
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç