Polislik mesleği nedir?

Polis; Demokratik düzen içinde, kanun hakimiyetinin sağlanması ve korunması, yurt içinde huzur ve nizamın temini, vatandaşların can, mal, ırz güvenliğinin sağlanması ve korunması, suç işlemeye yönelik davranışların önlenmesi, sanıkların yakalanarak adalete teslim edilmesi görevlerini yerine getiren teşkilata hizmet veren görevli memurlara denir.

Polislik mesleği; Polis adı verilen meslek elemanın görevlerini yerine getirdiği mesleğede polislik mesleği denir. Polislik mesleği zor, tehlikeli bir o kadar da yorucu bir meslektir.

Polislik mesleğini icra edecek kişilerin görevleri

1. Suçun işlenmesine veya işlenen suçun tekrarlanmasına engel olmak,

2. İzinsiz toplantı ve yürüyüşlere engel olmak ve bununla ilgili önlemler almak,

3. Yangın, sel ve deprem gibi afetlerde olay yerlerinde tedbirler almak,

4. Trafik düzenini ve akışını sağlamak,

5. Halkın huzurunu bozan, kaçak mal, uyuşturucu madde alan ve satan, aşırı derecede sarhoş olanları yakalayıp yargı organlarına teslim etmek, haklarında yasal işlemler yapmak,

6. Güvenlik altında bulunan kişi, bina vb. yerlere yapılan saldırıları engellemek,

7. İhbarları değerlendirmek,

8. Önemli kişilere yapılacak saldırıları engellemek,

9. İşlenen cinayetleri aydınlatmak,

10. Kamu güvenliğini sağlamak.

Polislik mesleğini icra edecek kişilerde olması gereken özellikler

1. Vücut yapısı düzgün,

2. Her bakımdan sağlam ve fiziksel görüntüsü kusursuz olmak,

3. Göz ve elini eşgüdümle kullanabilmek,

4. Disipline ve kurallara uyan bir birey olmak,

5. Yönerge ve emirleri uygulayan bir kişi olmak,

6. İnsanların duygularını anlayabilen,

7. Sabırlı,

8. Sorumluluk duygusu güçlü,

9. Dikkatli

10. İnsanlara saygılı kimseler olmaları beklenir.

Polislik mesleğine nasıl girilir?

Liseden sonra 2 yıllık Polis Meslek Yüksekokulu yazılı sınav, spor ve mülakat aşamalarından oluşan özel bir sınav ile öğrenci alır. Bu sınavı kazananlar polislik mesleğine girmeye hak kazanırlar.

Polislik mesleğine giriş şartları

1. Başvuru kılavuzlarında belirtilen lise türlerinden mezun olmak.

2. Müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 23 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 25 yaşından gün almamış olmak.

4. Bayanlar için 1.65 cm., erkekler için 1.67 cm?den kısa boylu olmamak.

5. Boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kilogramdan eksik veya fazla fark olmamak.

Polislik mesleğini icra edecek kişilerin kullanacakları araç ve gereçler

1. Çeşitli motorlu taşıtlar(Toma, Otomobil, Panzer, Motorsiklet),

2. Cop,

3. Telsiz,

4. Çeşitli silahlar,

5. Bilgisayar,

6. Telefon,

7. Büro malzemeleri,

8. Biber gazı.

Dış bağlantılar

Polis nedir?

Yorumlar

Kıymet 29.12.2019
Çok güzel
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç