Pmp nedir?

Pmp kısaltmasının açılımı İngilizce "Project Management Professional" şeklidedir. Project Management Professional, Türkçe'de "Proje Yönetimi Profesyoneli" anlamına gelmektedir. Konumuzun devamında Pmp kısaltması kullanılacaktır.

Pmp; Project Management Instute (PMI) tarafından bir sınav sonucunda verilen bir sertifikadır. Bu sertifka Amerikan menşeilidir.

Pmp sertifikasyonunu amaçları

1. Proje yönetimi konusunda profesyonelliğin gerekliliğini anlatmak ve yaymak

2. Proje yönetimiyle ilgili problemlerin, çözüm önerilerinin ve uygulama alanlarının tartışılabileceği bir ortam oluşturmak.

3. Endüstriyel problemleri çözmek amacıyla yapılacak araştırmaları koordine etmek.

4. Proje yönetimi sistemlerini kullanan kişiler arasında ortak bir dil yaratabilmek amacıyla terminoloji oluşturmak ve yaygınlaşmasını sağlamak.

5. Proje yönetimi uygulamalarıyla ilgili tanıtıcı ve eğitici klavuzlar hazırlanmasına destek olmak ve proje yönetimi alnında kariyer gelişimini özendirmek.

Pmp sınavı

Kişilerin proje yönetimi uygulamalarıyla ilgili bilgi, beceri, araç ve teknikleri hakkında birikimlerini ölçmek amacıyla düzenlenen bir sınavdır.

Kimler pmp sınavına başvuruda bulunabilir?

1. Önlisans veya Lisans diplomasına sahip olanlar,

2. Ölisans mezunları için 7500 saat, lisans mezunları için ise 4500 saatlik süre ile proje görevlerine önderlik etme, yol gösterme  ve projelerde takım üyesi olarak yer alma gibi tecrübelerinin bulunması,

3. En az 35 saatlik Proje Yönetimi ile ilgili eğitim alınmış olması gerekmektedir.

Pmp sınavı nasıl yapılır?

Pmp sınavı bilgisayar üzerinden online olarak yapılır.

Pmp sınavındaki soru dağılımları

1. Proje Başlatma - %13

2. Proje Planlama- %24

3. Proje Yürütme - %30

4. Proje İzleme ve Kontrol - %25

5. Proje Kapatma- %8

Pmp sınav konuları

a. Proje Başlatma:

1. Proje hedeflerinin tanımlanması

2. Teslimatların tanımlanması

3. Süreç çıktıları

4. Kısıtların Dokümantasyonu

5. Varsayımların Dokümantasyonu

6. Stratejinin tanımlanmaıs

7. Performans kriterlerinin tanımlanması

8. Kaynak gereksinimlerinin tanımlanması

9. Bütçenin tanımlanması

10. Resmi Dokümantasyon Süreci

b. Proje Planlama:

1. Proje isterlerinin belirlenmesi

2. İş Kırılım Yapısı oluşturma

3. Kaynak Yönetim Planı geliştirme

4. Zaman ve Maliyet tahminleri geliştirme

5. Proje kontrol sisteminin kurulması

6. Proje planı geliştirme

7. Plan onayının alınması

c. Proje Yürütme:

1. Kaynakları görevlendirme

2. Uygulamalar

3. Süreçlerin yönetilmesi

4. İletişim

5. Kalite güvence prosedürlerinin uygulanması

d. Proje İzleme ve Kontrolü:

1. Performans ölçümü

2. Kontrol limitlerinin belirlenmesi

3. Düzeltici faaliyetler

4. Düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin incelenmesi

5. Planın doğruluğundan emin olma

6. Kontrol planlarının yeniden değerlendirilmesi

7. Risklere karşı yanıt olşturma

8. Proje faaliyetlerini takip etme

e. Proje Kapatma:

1. Teslimatların Kabulü

2. “Öğrenilen Dersler”in dokümante edilmesi

3. Kapama işlemleri

4. Ürün bilgilerinin kaydedilmesi

5. Kaynakların dağıtılması

Pmp sınavı ile ilgili bilinmesi gerekenler

1. PMP sınavı, 200 soruluk çoktan seçmeli test yöntemiyle hazırlanmış olup toplam 4 saat sürmektedir.

2. Yanlış doğruyu götürmemektedir.

3. 200 soru içinden 25 tanesi sınav notunu etkilememekte, 175 soru üzerinden not verilmektedir.

4. Sınavı geçmek için en az 106 (% 61)  soruya doğru cevap vermek gerekmektedir.

Pmp sınav sonucu

Sınav sonunda değerlendirme anında yapılarak sonuç ekrandan yansıtılmakta, yazıcıdan raporlanarak katılımcılara sunulmaktadır.

Pmp sertifikası sahibi kişinin yetkinlikleri

1. Proje yönetim süreçlerine hakimiyet,

2. Standarda uygun olarak çalışma,

3. Proje yönetimi konuda yeterli deneyime sahip,

4. PMI tarafından belirlenmiş etik ilkeleri kabul ettiği anlamına gelir.

Pmp sınav ücretleri

PMI Üyeleri İçin: 405 dolar

PMI Üyeleri Olmayanlar İçin: 555 dolar

Türkiye’deki pmp sınav merkezleri

1. Test Hizmetleri, Büyükdere Caddesi, Onur İş Hanı, No: 118, Kat:10, Şişli - İstanbul

2. Turkish American Association, Cinnah Caddesi 20, Kavaklıdere - Ankara

3. Turkish American Association, 1379 Sokak, No: 39, Alsancak - İzmir

Dış bağlantılar

PMI resmi internet sayfası

PMP El kitabı

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç