PHA nedir?

PHA, hidroksil grubu bağlanmış yağ asitlerinden oluşan poliesterlerdir ve doğada birçok farklı bakteri tarafından hücre içi karbon ve enerji depose olarak üretilmektedir.

En yaygın bulunan PHA poli(3-hidroksibütirat) homopolimeridir (Anderson vd., 1990) (PHB polimeri). Polimeri oluşturan monomerlerin kompozisyonu ve zincir ve yan zincirlerin uzunluğu polimerin özelliklerini etkilemektedir.

PHA'lar hem termoplastik hem de elastomer özelliği gösterebildiğinden dolayı, sadece R-steryoizomer formuna sahip olmalarından dolayı olarak, toksik özellikte olmamaları, biyouyumlu olmaları, yenilenebilir kaynaklardan üretilmeleri ve biyolojik olarak bozunmaları sebebiyle ilgi çekmektedirler.

PHA’lar monomerik parçada bulunan karbon atomu sayısına bağlı olarak iki gruba ayrılmaktadır. 3-5 karbon atomdan oluşan kısa zincirli PHA ve 6-14 karbon atoma sahip orta zincirli PHA. Bu; PHA senteazın besi maddesi spesifikliğinden kay-naklanmaktadır.

PHA senteaz, çeşitli bakterilerden PHA biyosentez yolunun anahtar enzimi durumun-dadır. Ayrıca, olefinler, dallı alkiller, halojenler, fe-nil ve siyano gibi çeşitli fonksiyonel gruplara sahip kısa zincirli PHA’lar da tayin edilmiştir. Polihidrok-sialkanatların biyosentezindeki bu esneklik, daha iyi özelliklere sahip polimerlerin projelendirilmesine imkan sağlayacaktır.

Endüstriyel ölçekte PHA üretimi için herhan-gi bir mikroorganizmanın seçimi; ucuz karbon kay-nağı kullanabilme kabiliyeti, büyüme hızı, polimer sentez hızı ve polimer biriktirme büyüklüğü gibi faktörlere bağlıdır.

PHA üretim maliyetini azaltmak için, yüksek verimlilik ve yüksek ürün elde etmek şarttır. PHA, endüstriyel ölçekte Alcaligenes latus, Azoto-bacter vinelandii, rekombinat Alcaligenes eutrop-hus, Pseudomonas oleoverans, Ralstonia eutropha, methylotrophs ve recombinant Escherichia coli gibi yüksek PHA üretim verimliliğine sahip saf kültürlerle üretilmektedir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç