Pepsin nedir?

Mide özsuyunda bulunan bir maddedir. Besinlerin içindeki proteinleri etkiler, bunları daha küçük moleküllere böler. Daha sonra da bu moleküller bağırsaklarda pankreastan gelen «tripsin» ile, bağırsaklarda çıkan «erepsin» sayesinde, kendilerini meydana getiren «amino asitler» e kadar bölünürler. Böylece sindirim tamamlanmış olur.

Pepsin, protein yapısında olan bir fermenttir. Pepsinin mevcudiyetini ilk olarak Alman Fizyoloğu Theodor Schwaenn tespit etmiştir. Bir asır kadar sonra da 1930’da Rockfeller Tıbbi Araştırma Enstitüsünde vazifeli John H.Northop bu enzimi ilk defa kristalize etmeye ve proteinlere tesirini keşfetmeye muvaffak olmuştur. Pepsin, mide hücreleri tarafından salgılandığı esnada inaktif şekli olan pepsinojen veya propepsin halindedir.

Asidik mide özsuyunda pepsin haline dönüşür. Yukarıda yazılan reaksiyon otokataliktir, yani ortaya çıkan pepsin reaksiyonu giderek hızlandırır. Pepsinin sindirime tesiri mide özsuyunun asiditesiyle değişir. Asidite normalken (pH= 1,5-2,5) tesiri en iyi seviyededir. Yapı olarak pepsin diğer enzimler ve proteinler gibi büyük ve karmaşık bir moleküldür. Bir pepsin molekülünün mol ağırlığı yaklaşık olarak 35.000 atomik kütle birimidir.

pepsin

Proteinler, genellikle 20 farklı amino asidin birlikte bağlanmalarından meydana gelmişlerdir. Pepsin bu bağlardan ancak belli amino asitler arasında olanlarını ayırabilir. Proteinleri polipeptid denilen daha küçük moleküllü, barsakta sindirimi daha kolay ve emilimi rahat maddeler haline getirir. Pepsin+Protein › Polipeptid+Amino asitler Polipeptidlerin pankreas enzimleri tarafından parçalanmaları proteinlerden daha kolaydır. Pepsinin gücü şöyle ifade edilebilir; 28,5 gr pepsin bir saat içerisinde 500.000 litre sütü veya kendinden binlerce defa daha ağır proteini sindirebilir.

Pepsin, ticari olarak küçükbaş hayvanların midelerinden elde edilir. Bir hayvanın midesinden yaklaşık olarak bir gram kadar çıkarılabilir. Ham pepsin, deri sanayiinde derilerin üzerindeki tüyleri yok etmede ve dabağlamadan sonra çıkmayan inatçı artıkları yok etmede kullanılır. Yine pepsin kullanılarak ıskarta, sinema ve fotoğraf filmlerinin üzerindeki jelatin tabaka sıyrılır, böylece alttaki gümüşün alınması kabil olur. Pepsinden imal edilen pepton da laboratuvarlarda bakteri ve diğer mikroorganizmaların üretiminde kullanılır.

Sözlükte "pepsin" ne demek?

1. Mide mukozasının salgıladığı albüminli besinleri peptona çeviren enzim.

Pepsin kelimesinin ingilizcesi

n. enzyme found in gastric juices; medication containing the pepsin enzyme
n. pepsin, enzyme found in gastric juices; medication containing the pepsin enzyme
n. pepsin
Köken: Fransızca

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç