Pazarlama nedir?

Dar anlamda, bir işletmenin ürettiği mal ve hizmetlerin piyasaya sürülmesi. Geniş anlamda malın üretiminden tüketilmesine kadar, mal akımını kolaylaştırıcı işlemlerin bütünü olarak tarif edilebilir.

Pazarlama bir işletmenin temel ve asli fonksiyonudur. Malı veya hizmeti üretmenin nihai gayesi, satış yaparak kar sağlamaktır. Dolayısiyle, işletmenin, istihsal, finansman, muhasebe, yönetim gibi diğer faaliyetleri hep pazarlamaya hizmet eder.

Bir malın uygun şekilde pazarlanabilmesi için öncelikle bir piyasa ve talep araştırmasına ihtiyaç vardır. Daha sonra, belirlenecek piyasa payı ölçüsünde reklam ve diğer araçlarla, malın sürümü cihetine gidilir. Satış çeşitli tedbirlerle tahrik edilir.

Pazarlama politikası, malın kalitesi, tanıtımı, fiyatlandırılması, tüketici sevk ve tercihlerine uydurulması için yapılan ayarlamalardır. Bu politikadaki başarı karlılığı doğrudan etkiler.

Sözlükte "pazarlama" ne demek?

1. Pazarlamak eylemi.
2. Bir ürünün, bir malın, bir hizmetin satışını geliştirmek amacıyla tanıtmayı, paketlemeyi, satış elemanlarının yetişmesini, piyasa gereksinimlerini saptama ve karşılamayı içeren etkinliklerin tümü.

Pazarlama kelimesinin ingilizcesi

n. marketing

Pazarlama ne demek? (Ekonomi)

(Marketing) Bir firmanın, üretimden bu mal veya hizmetlerin nihai tüketiciye ulaşmasına kadar gecen tüm aşamalarda alıcılara vönelik olarak ve firma amaçlan doğrultusunda giriştiği işletmecilik faaliyetlerinin tümü şeklinde tanımlanabilir. Bu faaliyetler sadece satışları kapsamaz, satışla birlikte dağıtım, reklam, piyasada tütündürma, servis ve bakım gibi satış sonrası hizmetleri ile mal planlaması ve piyasa araştırması gibi dolaylı hizmetleri de içerir. Ana çizgileri bakımından pazarlama, işletme faaliyetlerinin, tüketici ile doğrudan teması gerektiren, onun ihtiyaçlarının ve tercihlerinin belirlenmesine ve sonra da bu bilgilerin firmanın üretim sürecine yansıtılmasına dayanan bölümüdür (•Bkz. Pazarlama Arr.ştırmalan).

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç