Parabol nedir?

Bir nokta ile bir doğrudan eşit uzaklıktaki noktaların birleştirilmesiyle elde edilen şeklin geometrideki adıdır. OX) ekseni üzerindeki (F) noktasıyla, (OY) ekseni ile (F) noktasından eşit uzaklıkta seçilecek bir (A) noktası alındığı takdirde, (AB) uzunluğu, (AF) uzunluğuna eşittir. Buna benzer noktalar birleştirildiği takdirde «parabol eğrisi» elde edilir. (F) noktasının değiştirilmesi İle başka parabollar da elde edilebilir. (OX) ekseni, parabolün eksenidir. Parabol bu eksene göre simetrik iki koldan meydana gelir.

Parabole ait herhangi iki noktayı birleştiren doğru parçasına kiriş; odakta eksene dik olan (MN) kirişinin yarısına parametre denir ve p ile gösterilir. Parabolün, ekseni kestiği noktaya (A noktasına) köşe adı verilir. Parabol üzerindeki her noktanın odak noktasına olan uzaklığı, doğrultmana olan uzaklığına eşittir. Yani |MF|= |ML|’dir.

Parabolün simetri ekseni X ekseni ve a köşesi (oo) noktası (yani başlangıç noktası) alınırsa parabolün standart denklemi y 2 =2px olur (p parabolün parametresidir). Odağın koordinatları F(P/2, o) olur. Doğrultman denklemi X= p/2 şeklinde olur. Eğer parabol eksenini OX ekseni değil de OY ekseni olarak alınırsa ve köşesi de yine 0 (o,o) noktası olursa Parabolün denklemi x 2 = 2py olur. Doğrultman denklemi y= -p/2’dir.

Sözlükte "parabol" ne demek?

1. Bir düzlemin odak denen sabit bir noktadan ve doğrultman denen sabit bir doğrudan eşit uzaklıktaki noktalarının geometrik yeri.

Parabol kelimesinin ingilizcesi

[Lateralus] n. parabola
Köken: Fransızca

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç