Pagan nedir?

Kökenleri dünyanın kadim doğa dinlerine uzanan spiritüel bir yaşam tarzı olan paganizme mensup kişilere pagan denir.

Paganizm inanç türleri içinde kendine yer bulmuş, geçmişi ise dünyanın kadim doğa dinlerine dayanan inanışların genel ismidir. Metaları içinde doğa figürleri ve doğal olaylar yer alır.

19. yüzyıl sonu ve yirminci yüzyıl başı itibariyle “neopaganizm” olarak adlandırılan ve eski pagan dinlerini yeniden alevlendirmeye çalışan anlayışı da kapsayan bu inanış türü, kendi içinde pek çok fraksiyona ve dallara da ayrılabilmektedir. Bu ayrımlar, inanışları teolojik olarak farklı yorumlamaktan ileri gelmektedir.

Farklılıkların göze çarptığı pagan yorumlarında kimi paganlar, politeist inançlara sahip olarak, çok sayıda Tanrı ve Tanrı figürüne bağlı şekilde yaşanan ve Avrupa kültürü içinde isimleri birbirine oldukça benzeyen dinler görülebilmektedir. Bir başka teolojik yorum farkı ise, birden çok Tanrı figürü ve cinsiyeti yerine, cinsiyeti belli olmayan ve tek bir yaratıcının varlığından söz edilen monoteist pagan dinlerinin olduğu durumudur.

Duoteist inanç görülen toplumlarda ise, Tanrı ve Tanrıça gibi kozmik çiftlere adanmışlık görülebilmektedir. Paganizm, Latince ?paganus? kelimesinden türemiştir. Bu kelimenin anlamı ise, ?kırsal?dır. Bazı kaynaklara göre, Hristiyanlığın yayılma sürecinin daha çok kentsel alanlarda yaşanması, köy ve küçük mecralarda bu dinin yayılmasının neredeyse çok az görülmesi nedeniyle, Hristiyan olmayanlar peşin bir hükümle köyle şeklinde anılmıştır.

pagan

Buradan yola çıkan zamanın toplumu, kırsal alanlarda yaşayan insanları paganist olarak isimlendirmiştir. Yine isim olarak incelendiğinde, pagan kavramı batı dillerinde çok eski tarihlerde de kullanılmışken; paganizm sözcüğü daha sonradan türeyen bir kavram olarak görülmektedir. İngiliz dil bilimciler, 14. yüzyılda ?pagan? sözcüğüne rastladıklarını, 17. yüzyıl itibariyle ise de ?paganizm? sözcüğü ile karşılaştıklarını açıklamışlardır.

Pagan dinleri, hitap ettiği alanın çok geniş olması sebebiyle, inanış biçimlerine göre alt başlıklar halinde incelendiğinde daha net kavranabilmektedir. Bu nedenle de politeizm, şamanizm, animizm veya panteizm gibi isimler halinde anlatılmaktadır. slami açıdan incelendiğinde Paganizm inancına sahip olan Pagan kişiye “müşrik” yani Allah’tan başka bir olguya tapan kimse denmektedir ki müşrik kelimesini Hıristiyanlar pagan olarak kullanmaktadır.

Bu nedenle Hıristiyanlık ve Müslümanlık açısından Paganizm incelendiğinde pagan kelimesinin İslam inancında da müşrik kelimesi ile eşanlamlı olarak kullanıldığı söylenebilir. Avrupa coğrafyasında binlerce yıldır pagan kelimesi kullanılmasına karşın “paganizm” kelimesi çok daha yeni döneme aittir. Türk Dil Kurumu Paganizm sözcülüğünü “çok tanrıcılık” olarak tanımlamış ve bu nedenle Türkçede Paganizm “putperestlik” ile eşanlamlı olarak kullanılmıştır.

Günümüzde “hurafe” olarak tanımlanan din dışı uygulamaların büyük bir bölümü, insanoğlunun çok eski dönemlerdeki pagan inançlarından gelmektedir. Zaman içinde bir geleneğe dönüşen antik pagan davranışlar günümüze dek ulaşmıştır ancak İslami olarak bu tür davranışların tamamı dindışı hurafe olarak tanımlanmıştır.

İngilizcede haftanın günlerini tanımlayan sözcüklerin tamamının da Paganizm kaynaklı olduğu düşünüldüğünde Semavi dinlere geçilmesine rağmen insanoğlunun geçmişin Pagan alışkanlıklarından vazgeçemediği ve günümüzde kullanılan birçok kelimenin ve yapılan birçok davranışın Paganizm ile ilişkili olduğu söylenebilir.

Sözlükte "pagan" ne demek?

1. Çoktanrılı.

Pagan kelimesinin ingilizcesi

n. heathen; one who is not a follower of one of the three main religions (i.e. Christianity, Islam, Judaism); believer in polytheism
adj. heathen; of or pertaining to pagans or paganism; hedonistic
v. pay, give money for goods or to cancel debts; settle, repay; give; acquit; discharge; allow; bear; honor; meet; light
Köken: İngilizce

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç