Oligopol nedir?

Birkaç satıcının mevcut olduğu piyasa türü. Bu piyasa türünde az sayıda satıcı, belli bir sektörün mal ve hizmet talebini karşılar. Oligopol piyasasında, piyasa belli firmalarca paylaşılmış olup, firmaların maliyet yapılarına göre kar marjları belirlenmektedir. Oligopol piyasasının tüketici yönünden en büyük mahzuru, rekabet olmayışı sebebiyle, firmaların fiyatları genellikle ortaklaşa belirlemeleridir. Günümüzde piyasa ekonomisi sistemiyle yönetilen birçok ülkede, çok sayıda sanayi kolunda oligopol şartları mevcuttur. Türkiye’de özellikle otomobil, deterjan, lastik, beyaz mallarla ilgili sanayi alanlarında oligopol piyasasının mevcudiyetinden söz edilebilir.

Oligopol ne demek? (Ekonomi)

(Oligopoly) Bir malın üretiminin az sayıdaki büyük firmalar tarafından karşılandığı piyasa türü. endüstri üretiminin veya istihdam hacminin tamamının ya da büyük bölümünün birkaç firma tarafından sağlanması dolayısıyla söz konusu endüstride yoğunlaşma derecesi çok yüksektir. Bu tür piyasaların başlıca özelliklerinden birisi firmaların fiyat ve üretim konusundaki kararlarının karşılıklı olarak birbirine bağlılığıdır. Diğer bir deyişle, bir oligopol firması fiyatları ya da üretimi artırmak veya azaltmak gibi bir konuda karar almadan önce az sayıdaki öteki rakiplerin göstereceği tepkiyi hesaba katmak zorundadır. Bu ise endüstride belirsizliklerin yüksek olması anlamına gelir. Dolayısıyla oligopol piyasasında firmalar, risk ve belirsizlikleri ortadan kaldırmak ve karlarını artırmak amacıyla aralarında gizli veya açık anlaşmalar yapma yoluna giderler. Bu anlaşmaların en yaygın biçimi, fiyat rekabetinin önlenmesidir. Fiyatlar üzerindeki rekabet yerine firmalar mal farklılaştırması yaparak rekabet ederler. Bu ise kendi bireysel mallarının satışını artırmak için reklam faaliyetlerine yoğun biçimde başvurmaları anlamına gelir. Oligopolcü firmaların daha çok, üretimi ileri teknoloji ve yoğun sermaye gerektiren alanlarda kuruldukları görülmektedir. Sanayileşme ile birlikte oligopoller ekonomik yaşamın bir parçası haline gelmişlerdir. Reklam ve mal farklılaştırması için yaptıkları aşırı masraflar ve fiyatları minimum maliyet düzeyinin çok üzerinde belirlemeleri, oligopollere karşı önemli bir kamu oyu oluşmasına neden olmaktadır ("^ Tam Rekabet, Monopol).

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç