Oktav nedir?

Müzikte sekiz sesin meydana getirdiği diziye denir. Bu dizi tam bir makam (mod) teşkil eder. Aralarında sekiz ses arası bulunan iki perdeye de aynı ad verilir. Armoni bilgisinde de alt alta konan sekiz ses aralıklı iki nota ile bu iki nota arasındaki armoni aralığı da «sekizli» diye adlandırılır.

iki ses arasındaki sekiz notalık ses dizisine denir. do-re-mi-fa-sol-la-si-do bir oktavdır. hangi nota ile başlarsanız onun bir incesi/kalını ile bitersiniz ve bir oktav elde edersiniz.  en yüksek değeri (insanın sahip olabileceği) kimisine göre 8, kimisine göre 7, kimisine göre de 5 olan ses dizisidir aynı zamanda. Eğer en yüksek oktav değeri 8 ise sıralama şu şekildedir : 

1. oktav: Erkeklerin bu dizideki sesleri çıkarması mümkündür. En ünlü 1. oktav temsilcisi; Barry White 
2. oktav: Birçok erkek sesi bu kategoridedir. Mariah Carey bu oktav aralığının nadide bayan temsilcilerinden biridir. 
3. oktav: Birçok ses bu kategoridedir. Özellikle erkek sesleri bu kategoriye uygundur. Bayanlardan yine nadir olarak bu dizideki sesleri çıkartabilen insanlar vardır. 
4. oktav: Ara oktavdır. En çok rastlanan ses dizilerini barındırır. Erkek sesleri için ilk sınır noktasıdır. Bu sınıra erişebilen erkek sayısı azdır. 
5. oktav: Birçok bayan sesi bu kategoridedir. Erkek sesleri için ikinci sınır noktasıdır. Bu sınıra erişebilen erkek sayısı yok denecek kadar azdır. 
6. oktav: Sopranoların çıkartabildiği ses dizisidir. Christina aguilera ve yine Mariah Carey bu dizideki sesleri rahatlıkla çıkartabilir. 
7. oktav: Bir kişinin çıkartabileceği en nadir ses dizisidir. Pavarotti ve Mariah Carey (yine ve yine) bu dizideki sesleri rahatlıkla çıkartabilir. 
8. oktav: İnsan sesinin ulaşamayacağı ses dizisi olarak adlandırılır. Ancak yine de Mariah Carey'nin emotions isimli parçasında bu ses dizisinin sınırlarına ulaştığı iddia edilir.

oktav

Bir insanın sesine bakılarak oktav aralığı ölçülmek istendiğinde dikkate alınacak ilk şey notalardır. Notaların doğal sesler olması gerekmektedir. Doğal sesler, ölçüm yapılırken kullanılan enstrümandaki doğal sesler olmalıdır. Arızalı sesler olarak adlandırılan bemol, diyez, majör ya da minör sesler oktav ölçümünde dikkate alınamaz. Aksi takdirde yapılan ölçüm oktav aralığı değil direkt olarak ses aralığı ya da diğer bir deyişle ses yelpazesi olur.

Burada yanlış bilinen bir husus ise, aslında kişinin şarkı söyleyebildiği oktav aralığının ortalama 2, nadiren 3 veya çok nadiren 4 olduğudur. Geriye kalan sesler ya çok pes yahut çok fazla tizdir. Bu sebeple çok aşağı oktav bas sesler adeta bir hırıltı , tiz sesler ise bir çığlığı hatta daha da ilerilerde bir ıslığı anımsatır. Bu sebeple çoğu kez, gerçek ve kullanılabilir seslerin maksimum 4 oktav olacağı , hatta 3 oktavı kullanabilen birisinin dahi erkeklerde çok ileri bir tenör, kadınlarda sağlam bir soprano sayılacağı aşikardır.

Dünyada bilinen en yüksek oktavlı erkek sesi "Adam Lopez" olup 6 oktav sese sahiptir (Eb2-Eb8). Kadınlarda ise Georgia BROWN yine 6 oktavlık sesi (G#2-G#8) ve 10 oktavlık "ıslık" sesi ile başı çekmektedir. Her iki sanatçı da Guiness Rekorlar Kitabına geçmişlerdir. Ama her ikisinin de ses renginin mükemmel olup olmadığı tartışmaya açıktır. Kimi zaman oktav aralığı çok dar bir vokalin sesinin, dinleyen kişiye göre tüm bu rekortmenlerin sesinden daha dokunaklı gelebileceği ihtimalini unutmamak gerekir.

Sözlükte "oktav" ne demek?

1. Sekiz sesten oluşan ses dizisi; bir do sesiyle ondan sonraki do sesi arasındaki uzaklık.

Oktav kelimesinin ingilizcesi

[Oktav (das) ] n. octavo, book size of 6-9 inches
n. octave
Köken: Fransızca

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç