Oee nedir?

Oee kısaltması İngilizce "Overall Equipment Effectiveness" kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Türkçe'de "Toplam Ekipman Etkinliği" anlamına gelmektedir.

Oee bir makine, tezgah veya ekipmandan işletmenin ne oranda yararlanabildiğini gösteren ve iyileştirme çalışmalarında baz alınabilecek bir ölçüm tekniğidir.

Oee, ekipman etkinliğinin düzeyini belirlemek için kullanılan bir göstergedir. Oee değeri ne kadar yüksekse ekipman o ölçüde etkin kullanılıyor demektir. Ekipman etkinliği, ekipmanın planlanan üretim süresi içerisinde, planlanan hızda, istenen kalitede ürünü herhangi bir plansız duruş yaşanmadan elde ediyor olması demektir. Dolayısıyla ekipman etkinliğinin arttırılması ancak kayıpların azaltılması ile mümkündür.

Uluslararası Optimum Oee değeri, % 85 ve üzeri kabul edilir.

Oee; ekipman şartlarının ortaya konulması açısından oldukça önemlidir. Ayrıca; Oee, optimum ekipman şartlarına ulaşmak için zayıf noktaların ortaya konulmasınada açıklık getirmektedir. Bunu gerçekleştirirken, beklenmeyen arızalar, hız kayıpları ve prosesteki kalite kayıpları gibi etmenlerin yok edilmesineodaklanır. Ekipman etkinliğinin maksimize edilmesi, şirket genelinde ekipman performansını etkileyen 6 büyük kaybın yok edilmesine bağlıdır.

Oee göstergesi, bugün tüm ileri düzey üretici firmalarda en öncelikli takip edilen göstergelerden biridir. Oee fabrikanın genelperformansı ve ekipman verimliliği hakkında son derece net bilgilervermektedir.

Günümüz sanayinde kullanılan makine ve ekipmanlar yüksek hızlara sahip olup küçük zaman dilimlerinde üretim değerlerinde büyük değişimlere neden olmaktadır. Bu nedenle makine ve ekipmanlar, ürün artışında büyük önemesahiptir. Rekabetin her geçen gün zorlaştığı günümüz piyasasında işletmelerinmaliyetlerini düşürebilmeleri için makine ve ekipmanların etkin kullanımı hayati önem taşımaktadır. Bu Oee ile gerçekleştirilebilir. İşletmenin ekipmanlardan ne oranda yararlanabildiğini gösteren ve iyileştirme çalışmalarında temel teşkil edebilecek bir ölçüm tekniğidir.

Toplam Verimli Bakımın temel hedeflerinden biri, işletme varlıklarına ilişkin ekipman etkinliği değerinin en üst seviyede tutulmasıdır. Oee; işletmede kullanılan ekipmanların verimliliğini tespit etmek için kullanılan bir ölçüt olarak ifade edilmektedir. Özellikle imalat sektöründeki firmalar, Oee çerçevesinde yapılan analizlerin, ellerindeki varlıkların faydalı kullanım oranını iyileştirdiğini ifade etmektedirler. Toplam ekipman etkinliği, makine ve tesislerin hangi etkinlikte kullanıldığını ölçen, yalın üretim ve toplam verimli bakım uygulamalarının başarısında anahtar rol oynayan önemli bir parametredir

Oee, endüstriyel anlamda kabul görmüş, geçerli bir performans ölçütüdür.

Tpm nedir?

TPM bir fabrikadaki tüm çal›flanlar› kapsayanve a¤›rl›kl› olarak üretim verimini esas alan biryönetim sistemidir.

Büyük kayıp ve Oee

TPM'in temel amacı işletmede kayıpları azaltarak, nihai verimi (Oee) arttırmaktır. Bunun için fabrikalarda sınışanmış, ayırımlı olaraktanımlanmış kayıpları bilmek, ölçmek,iyileştirmek, iyileşmeyi görmek, iyileştirmeyapanları tanımak ve takdir etmek gereklidir. Kayıplar azaltılırken genellikle çok düşük olan toplam verimi de ölçmek, gözetmek iyileşmeyi somut olarak görmek yararlı olacaktır.

Oee nasıl hesaplanır?

Oee, üç oranın çarpımı ile elde edilen bir değerdir.

Oee = Kullanılabilirlik Oranı x Performans Oranı x Kaliteli Ürün Oranı

oee

Oee için çalışmak

Üretim iyileştirme faaliyetlerinin amacı; girdileri minimize ederek ve çıktıları maksimize ederek prodüktiviteyi arttırmaktır. Sadece miktarın daha fazla olarak, çıktı, kalitenin iyileştirilmesi, maliyetlerin azaltılması, güvenlik ve sağlık koşullarının geliştirilmesi ve genel olarak çalışma çevresinin geliştirilmesini içerir.

Oee uygulaması

Mutfak aspiratörleri imalatı yapan bir fabrikadaki, mamul imalat süreci 2 hafta süre ile izlenmiştir. İşletmede günde iki vardiya ve haftanın 5 günü çalışılmaktadır. Her vardiya 8 saatten oluşmaktadır. Her vardiya süresi içerisinde planlanmış 30 dakika duraklama süresi mevcuttur. İzleme süresi içerisinde;

Toplam üretilen ürün sayısı = 1680 adet

Yeniden işlenen ürün sayısı = 150 adet

Iskarta sayısı = 28 adet

Üretilen hatasız ürün sayısı = 1502 adettir.

Toplam ekipman etkinliği; makine uygunluğu, performans etkinliği ve kaliteli ürün oranı değerlerinin bir fonksiyonu olarak ifade edildiğinden, belirtilen değerlerin hesaplanması gereklidir.

Ekipman Kullanım Değeri

Haftada 80 saatlik çalışma süresi için, iki hafta dikkate alınarak hesaplanan dakikia bazında çalışma süresi, 9600 dakikadır.

Toplam Çalışma Süresi = 9600 dakika

Planlanan duraklamalar= 600 dakika (Ayarlamalar, çay molası vb.) + 150 dakika (kalıp değişimi)

Toplam Planlanan duraklamalar = 750 dakika

Ekipman kullanım değeri = [(Toplam Çalışma Süresi – Toplam Planlanan duraklamalar)/ Toplam Çalışma Süresi] x 100= 92,1875.

Planlanan Makine Uygunluğu İşleme süresi= Toplam Çalışma Süresi - Toplam Planlanan duraklamalar = 9600 - 750 = 8850 dakika

Set-up süresi = 150 dakika

Planlanan Makine Uygunluğu= [(İşleme süresi - Set-up süresi)/ İşleme süresi] x 100= 98,3051.

Gerçekleşen Makine Uygunluğu

Boşta kalma süresi tespit edilirken, her ürün için ortalama 3 dakikalık boşta kalma süresi dikkate alınmıştır.

Operasyon süresi değeri, işleme süresi olarak ifade edilen değere eşittir.

Gerçekleşen Makine Uygunluğu = [(İşleme süresi - Set-up süresi - Boşta kalmalar)/ İşleme süresi] x 100=41,3560.

Makine ve ekipmandan kaynaklanan beklemeler (kalıp değiştirme ve ayar dışındakiler) 840 dakikadır.

Performans Etkinliği Operasyon süresi = 8850 dakika

Ortalama döngü süresi = 5,33 dk/birim

Üretilen hatasız ürün sayısı = 1502 adet

Performans Etkinliği = [(Ortalama döngü süresi x Üretilen hatasız ürün sayısı) / Operasyon süresi] x 100 = 90,4594.

Kaliteli Ürün Oranı

Kaliteli Ürün Oranı = [(Üretilen hatasız ürün sayısı - Hatalı Ürün sayısı)/ Üretilen hatasız ürün sayısı] x 100 = 88,1491.

Toplam Ekipman Etkinliği

Toplam Ekipman Etkinliği = Gerçekleşen Makine Uygunluğu x Performans Etkinliği x Kaliteli Ürün Oranı x 100

Toplam Ekipman Etkinliği = 0,4135 x 0,9045 x 0,8815 x 100

Toplam Ekipman Etkinliği = % 32,9690.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç