O nedir?

Türk alfabesinin on sekizinci harfi. Kalın, geniş ve yuvarlak seslidir. fizik ve matematikte derece’nin sembolüdür. 20° Celsius, 36°26’00" gibi. Kimyada Orto’nun kısaltması, Oksijen’in sembolü (O)’dur. O harfi, Fenike alfabesinde göz manasında kullanılır. Eski Mısır, Etrüsk ve Latin alfabelerinde bu harf göz şeklinde yazılırdı.

Göktürk alfabesinde o harfi u sesini belirtmek için de kullanıldı. Uygur alfabesinde o,ö,u,ü sesleri aynı işaretle gösterildi. Osmanlı alfabesinde o sesi kelime başında elif ve vav harfleriyle, kelime ortasında vav veya ötre ile gösterilirdi.

Türkçe’de normal olarak yalnız kelime başında ve ilk hecede bulunur. İkinci ve daha sonraki hecelerde o kullanılmaz. Oğul, ok, orta, oyun, otuz gibi kelimelerde o kelime başında; kol, yol, çocuk, boyun, koyun, komşu gibi Türkçe kelimelerde ise birinci hecede kullanılmıştır.

Fiillerde yarımak fiilinden gelen "yor" eki bu kaideye uymaz. Bileşik kelimeler (kara-kol) ile yabancı dillerden gelen kelimelerde bu kaideye uyulmadığı görülür (doktor, ambargo, bilanço, kadro vb.). Hatta böyle kelimelerde "o" sesi "u" veya "a" ya dönüşür. (otomobil-domabil, horoz-horuz, avukat-avoka gibi). O, ünlem: Hayret, memnuniyet, şaşırma gibi duyguları anlatmak için kullanılır. Ancak seste söylerken bir uzunluk vardır. "O! Bu cami ne kadar güzel." O, üçüncü tekil şahıs zamiri: O bir çocuktu.

O, işaret sıfatı: Dünya hayatının fani olduğunu, o nimeti çabucak kaybedeceğini düşün! Yalnız bu, şu işaret sıfatlarının yanında daha da uzağı ifade eder, "bu ağaç, şu çocuk, o köy" gibi. Bu durum işaret zamiri için de aynı şekilde bir mana verir.

(O) çeşitli deyimlerde kullanılır. Onu bunu bilmem, o tarakta bezim yok, o gün, bu gün vb.

Sözlükte "o" ne demek?

1. Türk abecesinin on sekizinci harfi, sesbilim bakımından kalın, yuvarlak ve geniş ünlüyü gösterir; oksijen'in simgesi.
2. Tekil üçüncü kişiyi gösterir; başına getirildiği tümcenin anlattığı duyguyu belirtir.
3. Uzakta olan, hakkında konuşulan kimse ya da şeyi belirtir; iki ya da daha çok şeyden, daha önce sözü geçeni gösterir.

Cümle içinde kullanımı

O, maşallah ne güzel! O, bu da oldu mu ya!

O kelimesinin ingilizcesi

n. 15th letter of the alphabet; symbol for zero
interj. oh! (expression of understanding); oh! (cry of surprise)
n. o umlaut, German vocal

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç