Null nedir?

Null, bir değer değildir. Null, "0 (Sıfır)" da değildir çünkü "0 (Sıfır)" da bir değerdir. Null boş veya hiçlik anlamına gelmektedir.

Bilgisayar terminolojisinde; hiç bir öğesi olmayan bir karakter dizgisine boş karakter dizgisi yani null yada null string denir. Genellikle programcılar ve database uzmanları "null" kelimesinin anlamını bilirler çünkü ikiside çokça gördükleri kelimedir.

Programlamada boş diye bir kavram yoktur. Programlama mantığında boş değerde bir değer olduğundan, günlük hayattaki anlamı gibi yokluk ifade etmez. Eğer siz bir yokluğu kontrol etmek istiyorsanız null kavramını kullanırsınız mesela bir değişken null değerine sahipse o değişkenin değeri yoktur ama bir değişken boş değere sahipse o değişkenin değeri vardır ve boşluktur.

Not null nedir?

Daha çok veri tabanı tasarımı yaparken karşılacağınız bir terim olan Not null; veri tabanı tablolarındaki sütunlarda boş geçilmesini istemediğiniz yerlere Not null özelliğini atayarak o sütundaki alanın boş geçilmesini önleyebilirsiniz.

Basit "Not null" kullanım örneği

Örnek

Create table kisiler

(adi varchar (10) not null,

soyadi varchar (10) not null,

telefon char (11)

Burada "not null" bulunan sütunlar boş geçilemez yani adı ve soyadı sütunlarına mutlak değer girilmek zorundadır.

Sözlükte null ne anlama gelmektedir?

Geçersiz, hükümsüz, önemsiz, boş, işe yaramaz, sıfır, hiç.

Yorumlar

Bilinmez 20.12.2018
Teşekkürler , işime yaradı ve çok faydalı bir takrir bulunduruyor :))
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç