Sözlükte "norm" ne demek?

kural olarak benimsenmiş, yerleşmiş ilke ya da yasaya uygun durum, düzgü.

Cümle içinde kullanımı

Norma göre yapılmış eser.

Norm kelimesinin ingilizcesi

n. standard; quota; rule; type of mathematical function
n. norm, standard; quota; rule
v. standardize, normalize, establish standards, set basic rules and protocols
Köken: Fransızca

Norm ne demek? (Ekonomi)

Fransızca "norme" kelimesinden gelir. Yerleşmiş kural, ilke, standart anlamındadır. Norma uygun olan ise "normal"dir.

Norm nedir? (Felsefe)

İnsan eylemlerini ve davranışlarını düzenlemeye yardım eden, toplumsal bakımdan bağlayıcı olması beklenen kurallar, yönergeler ve gerekler.

İşlevlerine, içeriklerine ve uygulanma türlerine göre birbirlerinden ayrılan çeşitli normlar vardır: Teknik normlar, ekonomik, hukuksal, toplumsal, ahlaksal normlar vb. Hukuksal normlar, devletin gücüyle desteklendikleri ve toplumsal zorlamanın çeşitli biçimleriyle uygulandıktan halde, toplumsal ve ahlaksal normlar, bağlayıcılıklarını kamuoyunun ve geleneğin gücünden yararlanarak sağlarlar.

Toplumsal ve ahlaksal normlar, her sosyo-ekonomik kuruluşta, dünyanın pratikte ve düşüncede insanlar tarafından kavranıp anlaşılmasının ve toplum halinde birlikte yaşamanın vazgeçilmez biçimleridirler. Hukuksal normlar ise, ilkin üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetin doğmasıyla birlikte ortaya çıkmışlardır ve gelişmiş komünist toplumda ortadan kalkacaklardır.

Tüm idealist felsefeler, normların kökenini yüksek bir ruh fikrinde, mutlak değerlerde, tanrı buyruklarında, ya da nesnel dayanağı olmadan alınmış kararlarda ararken, diyalektik ve tarihsel maddecilik, normları maddi toplumsal yaşam sürecine dayanarak açıklar, bunların içinde toplumsal gereksinimlerin, çıkarların ve ilişkilerin yansımasını görür. Sınıflı toplumlarda, normlar, sınıfların damgasını taşır ve bu yüzden sınıfsal karakterlidirler.

Sosyalist toplumda birlikte yaşamanın ve sosyalist ahlak’ ın normları, işçi sınıfının örgütlü savaşımı içinde ortaya çıkar ve sosyalist üretim ilişkileri tabanı üzerinde gelişirler. Bunlar, işçi sınıfının öz çıkarları ve hedefleri tarafından biçimlenmişlerdir ve sosyalist toplum insanının eylemini ve davranışım büyük ölçüde belirlerler.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç