Sözlükte "nitelik" ne demek?

1. Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet.
2. Bir şeyin iyi ya da kötü oluşu kalite.
3. Bireyi, nesne ya da yaşantının bir yönünü, ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik, keyfiyet.

Cümle içinde kullanımı

Cumhuriyet çağında burası eski niteliğini yitirmeye başlar.
- S. Birsel
Niteliğini kestiremediği müzmin iştahsızlıktan yorgun düşmüş.
- A. İlhan

Nitelik kelimesinin ingilizcesi

adj. qualitative
n. quality, eligibility, attribution, qualification, character, kind, characteristic, attribute, composition, essence, hallmark, plate mark, property, stamp

Nitelik nedir? (Felsefe)

Nesnel gerçekteki nesnelerin, fenomenlerin ve süreçlerin, bu nesnelere, fenomenlere ve süreçlere, gerek bağımsızlık, çerçeve netliği ve doğrudanlık kazandıran, gerekse onlara göreceli bir kalıcılık sağlayan felsefi kategori.

Bir nesnenin niteliği, o nesnenin özellikleriyle özdeş değildir. Nesnel gerçekteki nesnelerin, fenomenlerin ve süreçlerin tümüne özgü nitelikler vardır; niteliksiz hiç bir madde yoktur. Nitelik, hem mutlak, hem de göreceli bir karakter taşır. Nesnel gerçekte, niteliği olmayan nesne ve fenomen var olamayacağından, nitelik mutlak karakterlidir; ancak nitelik, öte yandan, nesnelerin ve fenomenlerin katı,’ değişmez ve kalıcı belirlenimlerini dile getirmeyip, değişmelere açık olduğu için de, görecelilik karakteri taşır. Aynı fenomenin, çeşitli bağıntılarda veya gelişmesinin çeşitli evrelerinde farklı nitelikler göstermesi de, niteliğin göreceli karakter taşıdığının başka bir kanıtıdır.

Nesnelerin, fenomenlerin ve süreçlerin nitelikleri, gelişme boyunca, diyalektik olarak nicelik değişimlerinin nitelik değişimlerine dönüşmesi ve arkasından bu nitelik değişikliklerinin nicelik değişimlerine yol açması yasası uyarınca değişir.

Yorumlar

Nisan 21.12.2017
Merhaba arkadaşlar bu arada o kadar çok şey var ki
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç