Ngo nedir?

Ngo kısaltması İngilizce "Non Governmental Organization" kavramından gelmektedir. Non-governmental organisation kelimesinini baş harflerinden oluşan Ngo kısaltması Türkçe'de "Sivil Toplum Kuruluşu" anlamına gelmektedir.

Bazı kaynaklarda Ngo "Hükümet Dışı Kuruluşlar" adıylada bahsedilebilemektedir.

Ngo'lar projeler üreten, kar amacı gütmeyen ve kurumsal kimliğe sahip oluşumlardır. Bu oluşum ücretli çalışan personel ve gönüllü çalışanlardan oluşmaktadır.

Ngo'lada aynı düşünceyi paylaşan insanlar biraraya gelmiştir. Ngo'lar demokrasinin vazgeçilmez temel unsurlarından birisidir.

Yasama, yürütme, yargı ve basından sonra yaptırım gücü en yüksek beşinci büyük güç Ngo'lardır.

Ülkemizde Ngo'ların  %40'ı beş büyük il olan İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya'da toplanmıştır.

Ngo'ların en belirgin özellikleri olarak; hükümetler, merkezi ve yerel yönetimlerden bağımsız olmaları, gönüllülük prensibi içerisinde kamu yararını gözeterek çalışmaları, maddi çıkar beklememeleri ve kar amacı gütmemeleri, merkezi ve yerel yönetimlerle vatandaşlar arasında köprü görevi görmeleri, yalnız kendi ilgi alanları ile değil tüm toplumu ilgilendiren sorun ve konularla ilgili olarak ta faaliyet göstermeleri sayılabilir.

Dünya çapında ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde ve akla gelebilecek hemen her alanda faaliyet gösteren kuruluşlark "Ngo" olarak adlandırılır.

Ngo'lar artık ülke içinde olduğu kadar, uluslararası camiada da yer alıyorlar. Ngo'ların ilgi ve faaliyet alanı çok geniş. Bizde Ngo denince insan hakları aktivistlerini toplayan örgütler akla gelir. Kuşkusuz demokratik hak ve özgürlükler için mücadele eden dünyanın çeşitli yerlerinde pek çok örgüt var.

Türk ve yabancı Ngo'ların çoğu, Türkiye'nin hayrına faaliyette bulunan ve ciddiye alınması gereken, saygın kuruluşlardır.

Ngo’ların amaçlarında ve kullandıkları yöntemlerde büyük bir çeşitlilik görülmektedir. Geniş halk kitlelerini bilgilendirme ve harekete geçirme, belli gruplara doğrudan yardım malzemesi ve hizmet götürme, ülkelerin imzaladıkları uluslararası sözleşmelere uyumlarını daimi gözlem altına alma, bir çatışmanın tarafları arasında uzlaşı sağlanmasının yolunu açma, belli bir konuyu uluslararası camianın gündemine yerleştirme ve bu alanda hukuki düzenlemeye gidilmesine önayak olma, uluslararası kuruluşlardaki çalışmalara katkıda bulunma, bir konuda araştırma yapma ve uzmanlık hizmeti verme Ngo’ların dünya ekonomik ve sosyal kalkınmasındaki rolleri irdelenirken belirtilebilecek hususlardır.

Ngo’ların dünya ekonomik ve sosyal gelişiminde olumlu bir rol üstlendikleri genel kabul gören bir değerlendirmedir.

Sivil toplum nedir?

Sivil toplum kimilerine göre toplumu bu söylemle beraber parçalanmış bir yapı haline getirmeye çalışmaktır. Kimilerine göre de parçalı örgütlenmedir. Şekil olarak bu sonucun oluşma ihtimali bulunmaktadır. Sonuçta bahsettiğimiz konu bir kültürdür. Bu kültürün doğru şekilde anlaşılması ve yapılandırılması gerekmektedir. Topluma karşı en büyük sorumluluk bu yapılandırma konusunda olmalıdır. Doğru yapılandırılmayan sivil toplumun parçalanmış bir görüntü sergilenmesi kaçınılmazdır

Ngo'ların görevi nedir?

Ngo'ların görevi devletin gücünün yetmediği konularda araştırma, tesis ve hizmet sağlayarak devlet işlerindeki açığı kapatmaktır.

Türkiye'deki Ngo örnekleri

1. Türkiye bilişim Vakfı

2. Bir Dilek Tut Derneği

3. DenizTemiz Derneği

4. Doğal Hayatı Koruma Derneği vb. gibi kuruluşlar Ngo'lara örnek olarak gösterilebilir.

Türkiye'deki en önemli Ngo'lar

1. Tema

2. Akut

3. Kızılay

4. Yeşilay

5. Lösev

6. Tev

7. Çydd

8. Türkiye Mehmetçik Vakfı

9. Türkiye Diyanet Vakfı

Ngo'ların gelir elde etme yöntemleri

1. Kişisel bağışçılar,

2. Şirketler,

3. Vakıflar,

4. Yerel ve Ulusal Hükümet,

5. Bedel Karşılığı Hizmet vermek.

Ngo tarihi

Ngo’ların ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde ekonomik ve sosyal konulara ilgileri ve bu alanlardaki başarılı çalışmaları yeni bir olgu değildir. İngiltere’de 18. yüzyılda ortaya çıkan kölelik karşıtı hareketin bilahare dernek halini alarak köleliğin kaldırılması için uluslararası alanda bir vatandaşlar örgütü olarak yıllarca uğraş verdiği ve nihayet "Köleliğe Karşı Dünya Sözleşmesi"nin 1840 yılında imzalanmasında önemli rol oynamış olması yaygın kullanılan bir örnektir. Keza, 1912 tarihli "Lahey Haşhaş Sözleşmesi"nin de bir başka derneğin çabaları sonucunda ortaya çıktığı bilinmektedir. 1945 yılında, Birleşmiş Milletler Şartı’na insan haklarıyla ilgili bazı hususların girmesinde rol oynayan Ngo’ların, bilahare 1960 ve 1970’li yıllarda daha ziyade çevre nüfus sorunlarıyla ilgilendiklerini ve bu alanlarda da başarı kaydettikleri görülmüştür.

Ngo’ların sayılarının birdenbire artması ve uluslararası planda daha etkin hale gelmeleri ise 1980’li yılların sonlarından itibaren başlamıştır. Halen uluslararası nitelikteki Ngo’ların sayısı 30.000 civarındadır. 1956-86 yılları arasındaki otuz yıllık dönemde bu sayının küçük artışlarla 5.000’e ulaştığı, buna karşılık 1987-2000 yılları arasındaki onüç yıl içinde 30.000’e yükseldiği gözönünde tutulduğunda, bu sayısal büyümenin hızı daha iyi ortaya çıkmaktadır. Ulusal düzeyde faaliyet gösteren Ngo’ların sayısı ise günümüzde milyonlarla ifade edilmektedir. ABD’de 2 milyon, Hindistan’da ise 1 milyondan fazla kayıtlı Ngo faaliyet gösterilmektedir. Rusya Federasyonu’nda kurulu Ngo sayısı on yıl önce yok denecek kadar az iken, bugün bu sayının 65.000’i geçtiği bildirilmektedir.

Ngo'ların sayılarının artmasının nedeni nedir?

Ngo sayısındaki artışın nedenlerini Soğuk Savaş döneminin sona ermesine, süratli ve yaygın iletişime imkan tanıyan teknolojik devrime, küreselleşme olgusuna, Ngo’ların resmi kurumlardan çok daha süratli hareket etme yeteneğine, hatta uluslararası sahnenin ana aktörü olarak "ulus devlet"in gücü ve yeteneklerinin giderek zayıflamasına bağlamak mümkündür.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç