Neu (Nötrofil) nedir?

Nötrofil kısa adıyla Neu; Nötrofil granülosit olarak da adlarılan lökosit yani akyuvar hücresidir.

Ayrıca Beyaz kan hücrelerinin, bakteri, mantar, viruslara karşı vücut medafaasında önemli bir rol oynayan tipi olarakta tanımlabilmektedir.

"Natural killer" adı da verilmekte olan doğal öldürücü hücrelerdir ve organizmadaki mikroorganizmaları bir anlamda yiyerek yok ederler. Granülosittir. Lökositlerin sık bulunan tipidir. Polimorfonükler hücrelerin 99% oluştururken, Polimorfonükler hücreler de toplam lökosit sayısının 70% civarında bir kısmını oluştururlar. Sahip olduğu granüller, boyalara özel bir afinite (bağlanma eğilimi) göstermediği için "nötrofil" olarak adlandırılmıştır. Nötrofillerin dışındaki granülositler, Eozinofil ve Bazofillerdir. Yaşam süreleri çok kısa olan nötrofiller (ortalama olarak bir günden az) kemik iliğinde üretililer. Aktif fagositozlardır.

Nötropeni nedir?

Nötrofil sayısının azalmasına nötropeni denir. Paradoksal da olsa, bazı enfeksiyonlarda (tifo, brusellozis, viral hastalıklar, riketsiozis ve sıtma gibi) görülebilir. Diğer nötropeni nedenleri aplastik anemi, alösemik akut lösemiler, tiroid anormallikleri, hipopitüitarizm, siroz ve Chediak-Higashi sendromu olabilir.

Hangi durumlar nötropeniye neden olur?

Nötropeni bazen sağlıklı kişilerde de hiçbir neden olmaksızın gelişebilir. Yemen yahudilerinde ve siyah ırkta karakteristik olarak nötropeni gözlenebilir. Nötropeniye neden olan hastalıklar nötropeniye neden oldukları duruma göre sınıflandırılır. Lökosit yapımında azalma, beyaz kan hücrelerinin üretildikten ve kemik iliğinden salındıktan sonra yıkımında artma ve dolaşım dışında lökositlerin dokularda birikmesi (toplanması) şeklinde sınıflandırılabilir.

İlaç toksisitesi, vitamin eksiklikleri ve kan hastalıkları (viral enfeksiyonlar, tifo ve tüberküloz), kemik iliği anormallikleri gibi durumlarda kemik iliğinde lökosit yapımı azalır ve nötropeni meydana gelir. Ayrıca bazı durumlarda haftalık yada aylık periyodlarda hastalarda beyaz küre düşüklüğü görülebilir ve bu duruma siklik nötropeni adı verilmektedir.

Beyaz kan hücrelerindeki yıkımın arttığı durumlar ise ilaçların immün sisteme olan etkileri sonucunda yada antikorların hücreye saldırması (Felty's sendromu) durumunda gelişir. Nötrofiller kuvvetli enfeksiyonlarda, kalp ameliyatlarında kalp akciğer bypass durumunda ve hemodiyalizde nötrofil azlığı görülebilir.

Bir mm3 kandaki nötrofil sayısı

Nötrofiller toplam lökosit sayısının yaklaşık olarak % 70 civarında bir kısmını oluştururlar. Bir mm3 bulunan nötrofil sayısı 3650'dir.

Nötropeni ölçülen nötrofil sayısının 2000'den az olmasıdır. Mutlak nötropeni'de nötrofil sayısı 500'ün altındadır.

Nötrofili nedir?

Nötrofil sayısının yükselmesine ise nötrofili denir. Genellikle bakteriyel kaynaklı enfeksiyonlar sonrası nörrofil sayısında artma görülür.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç