Neon nedir?

Havada pek az bulunan bir gazdır. Sıvı haline getirilmiş havadan ve oksijenden elde edilir. «Asal gazlar» ın ikinci üyesidir. Aydınlatmada kullanılır. Özellikleri şunlardır: Simgesi: (Ne), atom sayısı: 10, atom ağırlığı: 20,18, ergime noktası: -248,8°, kaynama noktası: -244° dir. Neon, İngiliz kimyacısı Ramsey tarafından bulunmuştur. Hiç bir bileşik meydana getirmez, hiç bir kimyasal olaya girmez. Endüstride neon - helyum ve kripton - ksenon karışımları büyük ölçüde elde edilir ve kullanılır.

Neon, havanın sıvılaştırılmasıyla, diğer soy gazlar (Argon, Kripton, Ksenon) ile birlikte ele geçer. Sıvalaştırılmış havanın, sıvı oksijenle yıkanmasıyla saf halde elde edilirler. Günümüzde laboratuvarlarda aktif kömürle yapılan adsorbsiyon ile soy gazların atom ağırlıklarına göre ayrılabilmeleri mümkün olmaktadır.

Neon gazı ihtiva eden bir tüp, neonca seyrekleştirildiğinde, elektrik akımını iletme hassasına sahip hale gelir. Tüpteki basınç 10 mm cıva değerine düşürülmüşse, elektrik deşarjıyla bütün tüp bir ışıkla dolar ve neona has turuncu kırmızı bir renk meydana gelir. Neon ticari maksatlı bu tüplerde mahdut bir kullanım görmüştür. Çok az miktardaki başka gazların bulunması, olayı olumsuz yönde etkilediği için güçlükler mevcuttu.

George Claude, mangal kömürünün absorbant (tutucu) özelliğini geliştirerek söz konusu güçlüğe çözüm buldu: elektrik akımı geçerken tüpte bulunan neon, sıvı hava ile sıcaklığı düşürülmüş mangal kömürü vasıtasıyla saflaştırılır. Bu yolla safsızlıklar giderilip, geriye sadece neon kaldığında tüp, kömür hücresinden ayrılır.

neon

Neon tüpleri parlaklık ve verim bakımından azot tüplerine göre avantajlıdır. Ancak bir dezavantaj, yaydıkları ışının mavi dalgaların olmayışından dolayı aşırı derecede kırmızı olmasıdır. Bu, göz kamaştırıcı ışıkların kullanıldığı teşhir mahallerinde arzu edilen bir özelliktir. Tungsten telli ampullerden daha az enerji sarfedip, daha bol ışık veren flouresans ampullerin içinde neon gazı vardır.

Doğal neon üç ayrı izotopun karışımından oluşur. Normal gerilim ve akımlar altında en şiddetli ışık yayan bir gazdır. Işık vermesi açısından kullanım alanı çok geniştir. Neon lambalarının, televizyon tüplerinin, yüksek voltaj indikatörlerinin ve çeşitli ışıklı reklam araçlarının yapımında yaygın bir biçimde kullanılır. En yaygın kullanım biçimi olan neon lambası, basıncı düşürülmüş neon gazıyla dolu elektriksel boşalma tüpünden oluşur.

Bir borunun içindeki düşük basınçlı neon gazına iki uçtan yüksek bir elektrik gerilim verilirse, uyarılmış duruma geçen neon atomları, kırmızı-turuncu karışımı bir ışık verir. Çok parlak olmayan bu güzel ışıktan yararlanılarak özellikle ışıklı reklamlar yapılır. Hafif ışık veren gece lambalarında, elektrikle çalışan çeşitli aletlerde kullanılır.

Sözlükte "neon" ne demek?

1. Sıvı durumuna getirilmiş havadan elde edilerek ışık araçlarında kullanılan, atom sayısı 10, atom ağırlığı 20,18, yoğunluğu 0,7 olan ve havada pek az olarak bulunan asal gazlar sınıfından bir element, simgesi ne.
2. Neon lambası.

Neon kelimesinin ingilizcesi

n. inert odorless gas that gives a red glow in a vacuum and occurs in small amounts in the air (Chemistry)
n. Ne, neon, chemical element, inert odorless gas that gives a red glow in a vacuum and occurs in small amounts in the air (Chemistry)
n. neon, inert odorless gas that gives a red glow in a vacuum and occurs in small amounts in the air (Chemistry)
Köken: Fransızca

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç