Nefs nedir?

Kelimenin doğrusu "Nefis" tir fakat kelimeye gelen eklerden dolayı i harfi düşer Nefs olarak kullanılır. Arapça kökenli bir sözcüktür.

Nefs (Sözlük anlamı); Sözlükte "ruh, bir şeyin kendisi, akıl, insan bedeni, ceset, kan, azamet, arzu ve kötü istekler" gibi anlamlara gelir.

Nefs (Dini anlamı); Kuran-ı kerimde "birincisi, bir şeyin özü, kendisi, kişi" anlamında kullanılıyor. İkinci olarak ise "dine uymayan isteklerin kaynağı" anlamında kullanılır.

Nefs ruha ait bir özelliktir. Kur'an'daki kullanılışının da etkisiyle Emeviler döneminden itibaren nefs kelimesi yaygın biçimde ruh anlamında kullanılmaya başlandı.

Nefsimiz, iyilik ve ibadet etmemizi istemez. Nefse, günahlardan kaçmak, ibadet etmekten daha güç gelir. Onun için günahtan kaçmak daha sevaptır.

Nefs, dünya zevklerine, lezzetlerine düşkündür. Bunların iyi, fena, faydalı, zararlı olduklarını düşünmez. Arzuları, dinimizin emirlerine uygun olmaz. Dinimizin yasak ettiği şeyleri yapmak, nefsi kuvvetlendirir. Daha beterini yaptırmak ister. Fena, zararlı şeyleri, iyi gösterip, kalbi aldatır. Kalbe bunları yaptırarak, zevklerine kavuşmak için çalışır. Kalbin nefse aldanmaması için, kalbi kuvvetlendirmek ve nefsi zayıflatmak gerekir.

Kuran-ı kerimde nefs

Kur'an'da nefs kelimesi çoğulu olan enfüs ve nüfus biçimleriyle birlikte genellikle çeşitli varlıkların kendilerini belirtmek üzere kullanılır. Ama zaman zaman hayat ilkesi anlamında ruh, kalb ve iç anlamlarında kullanıldığı da görülür.

Ali İmran Suresi 61. Ayet: "Gelin... kendimizi (enfüsena) ve kendinizi (enfüseküm) çağıralım..."

En'am Suresi 93. Ayet: "Haydi canlarınızı, ruhlarınızı (enfüseküm) çıkarın..."

Yusuf Suresi 77. Ayet: "Yusuf bunu içinde (nefsihi) sakladı..."

Bakara Suresi 235. Ayet: "Allah içinizden (enfüseküm) geçeni bilir..."

Nefsi teskiye nedir?

İslam dinine göre nefsi temizleme işlemine verilen isimdir. Bu süreci anlatır.

Nefs'in türleri

1. Nefsi Emmare

2. Nefsi Levvame

3. Nefsi Mülhime

4. Nefsi Mutmainne

5. Nefsi Radiyye

6. Nefsi Marziyye

7. Nefs-i Kamile

Nefs-i emmare

Kötülüklere sürükleyen nefs'e "Nefs-i emmare" denir. Nefs teskiyesi kademelerinden ilkidir.

Nefs-i emmare ile cihad

1. Riyazet

2. Mücahede

Riyazet

Riyazet, nefsin arzularını yapmamak demektir.

Mücahede

Mücahede, nefsin istemediği şeyleri yapmaktır.

Nefsi Levvame

Kendisini kınayan, işlediklerinden dolayı pişmanlık duyan ve kendini hesaba çeken nefis. Nefs teskiyesi kademelerinden ikincisidir.

Nefsi Mülhime

Bu mertebede nefis Allah'tan ilham almaya başlar. Nefs teskiyesi kademelerinden üçüncüsüdür.

Nefsi Mutmainne

Tasavvufa göre bu mertebede nefis, tatmin olmuş, şüphelerden arınıp rahatlamıştır. Nefs teskiyesi kademelerinden dördüncüsüdür.

Nefsi Radiyye

Bu mertebede nefis, Allah'ın yaptığı her şeyden razı olmuştur. Nefs teskiyesi kademelerinden beşincisidir.

Nefsi Marziyye

Allah'ın kul'dan razı olduğu mertebedir. Kişinin gayretiyle değil,  Allah'ın lütfuyla varılan bir makamdır. Kul, Allah'ta fani olmuş ikilik kaybolmuştur. Nefs teskiyesi kademelerinden altıncısıdır.

Nefs-i Kamile

Nefs'in seçkin, saf, temiz halidir. Olgunluğa ermiş Nefstir. Mürşitlerin nefsinin karşılığıdır. Bu mertebeye yedinci kademede erişilir. Safiyye veya Saliha nefs de denir. Her türlü kemali elde etmiş ve irşad mevkiine yükselmiş tam arınmış nefs'tir. Bu zatlar için herşey mümkündür.

Nefs ile mücadele etmenin yolları?

1. Aklı kuvvetlendirmek,

2. İslam bilgilerini okuyup öğrenmek,

3. Dinimize uymak,

4. Allah ismini sık sık zikretmek,

5. Namaz kılmak,

6. Abdest almak,

7. Kuran-ı kerim okumak.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç