Nebi nedir?

Nebi Arapça bir kelime olup haberci anlamına gelmektedir. İslam dininde, kendisine müstakil bir din ve kitab verilen peyamberlere Resul, müstakil bir din ve kitab sahibi olmayıp kendinden önceki bir peygamberin kitabına uygun hareket etmekle vazifeli peygamberlere de Nebi adı verilir.

Nebi tebliğe memur olsun olmasın, kendisine vahyedilen kimsedir. O halde her Resul Nebi'dir, fakat her Nebi Resul değildir. Peygamber Fars’çadır, resul veya nebi anlamında kullanılır. Kur’an-ı kerimin bir çok yerinde Peygamber efendimize Resul deniyor, bazen Nebi diye de geçiyor. Nebi denmesi Resul olmasına mani değildir.

Yani bir resule nebi denmesi onun resul olmadığını göstermez. Genel kurmay başkanına bazen general,subay veya asker denmesine benzer. Emirleri tebliğ etmekte ve insanları, Allahü tealanın dinine çağırmakta,Resul ile Nebi arasında bir ayrılık yoktur. Ankebut suresinin, (Ona[İbrahim’e İsmail’den sonra] İshak ve Yakub’u da bağışladık.

Nebiliği ve kitapları [Tevrat’ı, İncil’i, Zebur’u, Kur'anı], onun soyundan gelenlere verdik) mealindeki 27. ayetinde, İbrahim aleyhisselamın soyundan gelenlere nebilik verildiği gibi kitap verilen resuller de vardır.

Mescid-i nebi nedir?

Peygamber efendimizin, hicretten sonra Eshab-ı kiram (mübarek arkadaşları) ile birlikte Medine-i münevverede inşa ettiği mescid, cami. Mescid-i Resul, Mescid-i Saadet ve Mescid-i Şerif de denilmektedir. Yalnız üç mescide ziyaret için gidilir. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi, Mescid-i Aksa. (Hadis-i şerif-Minhat-ül-Vehbiye, Şevahid-ül-Hak)

Sultan Abdülmecid Han, Mescid-i Nebi'nin eski şeklini, İstanbul'da Hırka-i Şerif Camiinde bulundurmak için emir buyurmuş, bunun için, 1267 senesinde, mühendis mektebi hocalarından binbaşı ressam Hacı İzzet Efendi Medine'ye gönderilmiştir. İzzet Efend i, her yeri ölçerek elli üç defa küçültülmüş bir modelini yapıp İstanbul'a gönderdi. Sultan Abdülmecid Han'ın yaptırdığı Hırka-i Şerif Camiine kondu. (Eyyub Sabri Paşa)

Medine'de yaşayanların, kuraklık olduğu zaman yağmur duası için Mescid-i Nebi'de toplanmaları daha iyi olur. Çünkü orada Resulullah efendimizden başka bir şey vasıtasıyla Allahü tealadan bir şey istenmez ve bir şeye kavuşulmaz. Resulullah efendimizin de, Mescid-i Nebi içinde yağmur duası yapmış olduğu Buhari'de ve Müslim'de yazılıdır. Dua edilen yer, ne kadar şerefli ise, rahmet yağması o kadar çok olur.

Sözlükte "nebi" ne demek?

1. Kitap getirmemiş peygamber, savacı.

Nebi kelimesinin ingilizcesi

prophet savacy
Köken: Arapça

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç