Nda nedir?

Nda kısaltması İngilizce "Non-Disclosure Agreement" kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Non-Disclosure Agreement kavramı Türkçe'de "Gizlilik anlaşması" anlamına gelmektedir.

Hukuksal sonuç doğurmak amacıyla iki ya da daha çok kişinin ya da kuruluşun karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla gerçekleşen işleme "sözleşme" denir.

Nda bir sözleşme türüdür.

Nda sözleşmesi sonucunda taraflar kendilerine diğer tarafça açıklanan gizli bilgiyi;

1. Büyük bir gizlilik içinde korumayı

2. Herhangi bir 3. Kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya alenileştirmemeyi,

3. Doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt etmiş olurlar.

Taraflar kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı tarafın gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt etmiş olurlar. Taraflar ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken işçilerine, alt çalışanlarına ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilere verebilirler ancak bilginin gizliliği hususunda işçilerini, alt çalışanlarını ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişileri uyarırlar. Taraflar işçilerinin, alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

Diğer bir kullanımı da, bir üreticinin patentle korunmakla birlikte kullanıcıya vereceği ve ürünün kullanılabilmesi için gerekli bazı yayınlanmamış bilgileri vermeden önce imzalanan türüdür. Bu tür anlaşmalar çok zaman bir ücret karşılığı imzalanır.

Nda (Non-Disclosure Agreement) kimler arasında yapılır?

İki firma arasında olabileceği gibi firma ile çalışanlar arasındada yapılabilir.

İki bireysel kişi arasındada yapılabilir.

Nda (Non-Disclosure Agreement)'nın ihlali

Kimi özel durumlarda bu anlaşmanın ihlali, yani firmaya özel bilgilerin üçüncü partilerle paylaşılması durumunda uygulanacak cezai yaptırımlar bulunmaktadır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç