Muhasebe nedir?

Hesap işlerini düzenleyip, yürütme bilimidir.

Birçok devlet dairesiyle, ticari müesseselerde kar ve zarar hesaplarının tutulması, ticari hesapların yürütülmesi muhasebe sayesinde mümkün olur. Bir müessesenin gelir ve giderlerini en küçük noktasına kadar tutmak, kar ve zarar hesaplarını belirtmek muhasebenin görevidir.

Muhasebeciliğin Milat'tan 3000 yıl öncesine kadar uzanan bir geçmişi vardır. Çinliler'in o tarihlerde hesap işlerine dair kayıtlar tuttuğu bilinmektedir. M.Ö. 1000 yıllarında Babilonya'da tutulan muhasebe kayıtları ise ele geçmiş bulunmaktadır. Günümüzde muhasebe işleri büyük bir önem kazanmıştır.

Muhasebenin fonksiyonları nelerdir?

1. Kaydetme fonksiyonu
2. Sınıflandırma fonksiyonu
3. Özetleme fonksiyonu
4. Raporlama fonksiyonu

Muhasebe kaç bölüme ayrılır?

1. Genel muhasebe
2. Maliyet muhasebesi
3. Yönetim muhasebesi

Muhasebenin temel kavramları nelerdir?

1. Sosyal sorumluluk kavramı
2. Kişilik kavramı
3. İşletmenin sürekliliği kavramı
4. Dönemsellik kavramı
5. Para ile ölçme kavramı
6. Maliyet esası kavramı
7. Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı
8. Tutarlılık kavramı
9. Tam Açıklama kavramı
10. İhtiyatlılık kavramı
11. Önemlilik kavramı
12. Özün önceliği kavramı

Ön muhasebe nedir?

İşletmelerin temel muhasebe işlemlerini takip etmektir. ön muhasebe işletmenin parayla ifade edilen işlemlerini yani, işletmenin nakit parası, stokları, müşterileri, çekleri, senetleri, banka hesapları gibi temel unsurlarının kayıtlarını ve bunların hareketlerini takip etmek için kullanılır.

Ön muhasebede hangi işlemler yapılır?

1. kasa hesap takibi
2. Müşteri (Cari) hesabı takibi
3. Fatura/irsaliye işlemleri
4. Stok giriş ve çıkış takibi
5. Müşteri çek/senetleri takibi
6. İşletme çek/senetleri takibi
7. Banka hesap takibi

Muhasebe neden önemlidir?

Muhasebe işletmelerde yönetimin gözü kulağıdır. Küçük, büyük, özel ve resmi kuruluşlar muhasebeye muhtaçtırlar. Her kuruluşun mali bakımdan durumunu bilmesi gerekir. Kuruluşların kendi işlemlerini denetleme ve düzenleme için gözönünde bulundurması gereken işlemleri muhasebe sağlar. İşletmelerde yöneticiye işlerin iyi veya kötü gittiğini belirten temel bilgiyi muhasebe verir.

Muhasebe programı nedir?

Muhasebe programı temel olarak firmaların ticari alacak verecek hesaplarını bir düzen içinde tutulmasını sağlayan bir yazılımdır. Muhasebe diğer adıyla cari hesap programları geliştirilmeden önce bu bilgiler defterlerde tutulmaktaydı hem ciddi zaman kaybı olmakta hemde işlemlerde hatalar sık sık oluşmaktaydı. Ticari Yazılımların zaman içinde gelişmesi ile bu sorunlar ortadan kalkmıştır.

Muhasebe programı çeşitleri nelerdir?

Ön muhasebe programı: Daha çok küçük ve orta ölçekli firmalarda kullanılan programlardır. Bunun nedeni bu tip firmalar bünyelerinde muhasebe konusunda uzman bir muhasebeci yada mali müşavir bulundurmamalarıdır. Tanımdanda anlaşılabileceği gibi anlaşmalı oldukları muhasebe yada mali müşavir firmalarına gereken bilgilerin ön hazırlığını yapabilecekleri bir yazılımdır.

Genel muhasebe programları: Bu tip Programlar Muhasebe İşlemlerinin tamamının hazırlanmasını sağlayancak yapıda hazırlanmış ve muhasebe ilmi konusunda uzman personel bulunduran firmalar tarafından kullanılan programlardır. Gelişmiş yapılarından dolayı oldukça maliyetlidir ve ticari olarak büyük işlem hacmine sahip firmalarca kullanılabilir.

Muhasebe ne demek? (Ekonomi)

(Accounting) Bir işletme veya diğer bir kurumun mali durumunu etkileyen tüm parasal işlemlerin belirli bir yönteme göre kayıtlarının tutulması, sonuçlarının belirlenmesi ve yorumlanmasına dayanan bir uygulama tekniği. İzlemek veya yorumlamak istenen konuların niteliğine göre, Finansal Muhasebe, Yönetim Muhasebesi ve Maliyet Muhasebesi diye üç ana bölüme ayrılır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç