Msds nedir?

Msds, İngilizce Material Safety Data Sheet kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Türkçe anlamı Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'dur.

Kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek İşçi Sağlığı İş Güvenliği risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların önemli bir parçasını oluşturan ve kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan , ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümanlara Malzeme Güvenlik Bilgi Formu adı verilir.

Msds'lerin(Formların) işyerlerinde Türkçe olarak bulundurulması yasal bir zorunluluktur.

Msds'in amacı nedir?

Piyasaya arz edilen tehlikeli maddelerin ve müstahzarların insan sağlığı ve cevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrolünü ve verimli gözetimini sağlamak üzere güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

Msds'lerde(Formlarda) hangi bilgiler yer almadır?

1- Kimyasalın Tanımı,

2- İçindeki Tehlikeli Kimyasalların Bileşimi,

3- Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri,

4- Yangın ve Patlama Bilgileri,

5- Bölüm Sağlık için Yarattığı Tehlike Bilgileri,

6- Bölüm Kullanım Sırasında Alınması Gereken Önlemler,

Msds'ler(Formlar) kimler içindir?

1- Meslekleri gereğince tehlikeli Kimyasal Maddelere maruz kalan çalışanlar,

2- Kimyasal Madde ambalajlama, depolama gibi konularda uygun yöntemlere ihtiyaç duyan işverenler,

3- İtfaiye, ambulans gibi acil durum servisleri için yol gösterici bilgiler içerir.

Dış Bağlantılar

Örnek bir Msds formu

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç