Motif nedir?

Bir sanat eserinin kendi başına ayrı bir varlık olan, bir özellik taşıyan parçasıdır. Müzik eserlerinde bir parçanın motifleri olduğu gibi resim ve süsleme sanatlarında da bu özelliği taşıyan motifler olur. Herhangi bir eserin temel fikri ile müzik parçalarında bestekarların kullandığı nağmeler topluluğu da bu isimle anılmaktadır.

Güzel sanatlar dalında, bir biçimin, bir grubun, genellikle bir manzaranın konusunun tekrar ve devam etmesi motif bilgisiyle mümkündür. Resimcilik ve süslemecilik sanatında bir bütünün değişik yönlerinin çizilmesi o bütünün motiflerini meydana getirir. Bu motiflerin değişik tarzda ve yönde birleşmesiyle de çizilmek istenen eserin bütünü ortaya çıkar.

İlk asırlardan beri bu şekilde var olan motifçilik sanatı, Osmanlılar zamanında süslemecilikle birleşerek zirveye ulaşmıştır. Camilerin kubbe ve tavanlarında; saray, kasr ve köşklerin salon ve odalarının süslenmesinde motif sanatının ulaştığı ileri seviye açık olarak görülmektedir.

Sözlükte "motif" ne demek?

1. Yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan öğelerden her biri, örge.
2. Bir yapıtta sık sık yinelenen süsleyici öğe.
3. Bestenin bir parçasına çeşitli yönlerden birlik sağlayan belirleyici küçük birim.

Cümle içinde kullanımı

Halı motifi. Danteldeki motifler.

Motif kelimesinin ingilizcesi

n. main idea, predominant subject, recurring theme; unique design (of a piece of art, music, book, etc.)
n. motive, reason, cause; figure, pattern; motif, main idea (of a piece of art, music, book, etc.)
n. motif, theme
Köken: Fransızca

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç