Moment nedir?

Mekanikte bir merkezin dolayında dönmekte bulunan bir cismin güç miktarı ile bu cismin merkeze olan uzaklık ölçüsünün çarpımına denir. Bir kuvvetin bir noktaya veya eksene göre momenti; kuvvet ile kuvvetin noktaya veya eksene olan dik uzaklığının çarpımına eşittir. F, kuvveti; d, kuvvetin noktaya olan dik uzaklığını ve M, momenti göstermek üzere; M= F.d şeklinde ifade edilir.

F kuvvetinin a noktasına göre momenti saat ibrelerinin yönünde olmaktadır. Kuvvet vektörel bir büyüklük olduğu için moment de vektörel bir büyüklüktür. Yani momentin yönü ve şiddeti mevcuttur. Yönü, saat ibrelerinin dönme yönünün aynı veya tersidir. Bir sistemin dengede olabilmesi, yani hareketsiz kalabilmesi için iki şart gerekir:

1. Sisteme tesir eden kuvvetlerin vektörel toplamı (bileşkesi) sıfır olmalıdır.

2. Sisteme tesir eden kuvvetlerin herhangi bir noktaya göre momentlerinin vektörel toplamı sıfıra eşit olmalıdır.

Bir kuvvet çiftinin toplam momenti, bu kuvvetlerden biriyle aralarındaki mesafenin çarpımına eşittir. Dönen cisimlerde ise eylemsizlik (atalet) momenti söz konusudur.

Eylemsizlik (atalet) momenti: Bir eksen etrafında dönen cismin eylemsizlik momenti, cismin kütlesi(m) ile dönme mesafesi yarıçapı (r) karesinin çarpımına eşittir. (I= m.r 2 )

Bir sistemin herhangi bir eksene göre eylemsizlik momenti, o sistemi teşkil eden bütün kütleciklerle bunların eksene olan uzaklıkları kareleri çarpımlarının toplamına eşittir.

Bazı geometrik cisimlerin eylemsizlik momentleri:

1. Kütlesi m olan ince bir çemberin merkezinden geçen eksene göre Eylemsizlik momenti (E.MO) I=m.r 2

2. Çember kalın ise iç ve dış yarıçapların karelerinin toplamı hesaba girer.

3. Merkezinden geçen bir eksen etrafında dönen kürenin eylemsizlik momenti.

Sözlükte "moment" ne demek?

1. Kuvvetin, bir cismi, bir nokta ya da bir eksen yöresinde döndürme etkisini belirleyen vektör niceliği.

Moment kelimesinin ingilizcesi

n. infinitely short period of time; exact point of time, present time; importance, value; product of a force and the distance from its action to a point (Physics, Mechanics)
n. moment, instant, very short space of time; (Slang) jiffy, trice; exact point of time
n. moment, instant, minute; period, point; momentum; a little while, a short while
Köken: Almanca

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç