Mizan nedir?

Mizan kelimesinin İslamiyet'te ve Muhasebe'de olmak üzere 2 anlamı bulunmaktadır.

İslamiyet'te Mizan; Ölümden sonra mahşerde hesap görüldükten sonra herkesin amellerinin tartılacağı ilahi adalet terazisidir.

Muhasebedeyse Mizan; Muhasebede kontrol aracı olarak kullanılmakta olan, hesapların belirli tarihlerde tekrar incelendikten sonra, borç ve alacak toplamlarıyla birlikte bakiyelerinin bir tabloya toplu bir şekilde yazılmasıyla oluşan özet tabloya denilmektedir.

İslamiyet'teki mizan hakkında

Mizan, sadece eşyanın ağırlık miktarını tartıp bilmeye mahsus ölçü aleti değildir. Sıcaklık, soğukluk ve hız gibi arazları ölçmeye yarayan ölçü aletleri de vardır. Mizan (terazi), eşyayı ve bir takım arazları ölçmek için kullanıldığı gibi; hukuk, iyilik ve kötülüğü ölçmek için de mecazen kullanılır. Adalet terazisi, hak terazisi, iyilik terazisi, akıl terazisi gibi... Allah Teala bu çeşitli miktar ve değerlere olmak üzere teraziyi Kur'an'da şöyle beyan eti: Âllah, göğü yükseltti. Mizanda (tartıda) haksızlık yapmayın diye teraziyi koydu. Tartmayı doğru ve adaletle yapın, terazide (mizanda) haksızlık ve eksiklik yapmayın " (er-Rahman, 55/7-9).

Kıyamet gününde iyi ve kötü amellerin tartılarak miktarının bilinmesine mahsus mizan (terazi) haktır ve konulacaktır. Yüce Allah kıyamet gününde konulacak bu terazi için şöyle buyurur: "Kıyamet günü adalet terazileri koyacağız. Hiç bir kimseye hiç bir haksızlık yapılmaz. Hardal tanesi kadar bile olsa yapılanı ortaya koyarız. Hesab görenler olarak bizler yeteriz" (el-Enbiya, 21/47). "O gün (kıyamet günü) gerçek ve dosdoğru olan vezin (tartı) vardır. "(el-hakk kelimesi veznin haberi yapılarak mana verilirse) "O gün vezin (amellerin tartılması) haktır ve gerçektir.

Mizanları ağır basanlar, işte onlar kurtulanlardır. Mizanları hafif gelenler, ayetlerimize yaptıkları haksızlıktan ötürü kendilerini zarar ve ziyana uğratanlardır" (el-A'raf, 7/8-9). Bir terazinin ağır gelmesi, onunla tartılan şeyin (mevzun'un) ağırlık ve miktarı ile orantılıdır. Ahirette terazinin ağır gelmesi istenilen tarafı iman ve iyi amellerin konulduğu gözüdür. Terazide imanla birlikte iyilikleri, hayır ve hasenatı ağır gelenler kurtulacaklardır. Yukarıda meali yazdığım ayetlerde geçen "mevazin'in, mizanın cem'i olabileceği gibi "mevzun'un" (tartılan amelin) de çoğulu olacağına dair iki görüş rivayet edilmiştir. Allah katında kıymeti ve ağırlığı olan iyi ameldir ki, mizanda ağır gelecek olanda budur.

Muhasebe'de mizan

Muhasebede Mizan 3 çeşittir bunlar;

1- Aylık Mizan: Yevmiye defteri kayıtlarını defterikebire geçirdikten sonra genellikle ay sonlarında kontrol amacı ile düzenlenen mizandır.

2- Genel Geçici Mizan: 31 aralık tarihinde düzenlenen, aylık mizanlardan farklı olmamakla beraber bütün muhasebe dönemini kapsayan mizandır. Bu mizana aralık ayı mizanı da denir.

3- Kesin Mizan: Dönem sonu işlemleri ile ilgili yevmiye ve defterikebir kayıtları yapılarak hesapların defterikebir bakiyeleri, envanter sonuçlarına göre düzeltildikten sonra yani dönem sonu ile ilgili kayıtlardan sonra düzenlenen mizandır.

Sözlükte mizan ne anlama gelmektedir?

1- Terazi.

2- Tartı, ölçü aleti.

3- Ölçü.

4- Matematiksağlama.

5- Bir tüccarın, ticari durumunu, işinin genel sonucunu gösteren, belirli zamanlarda yaptığı hesap özeti.

Mizan ne demek? (Ekonomi)

(Trial Balance) Muhasebede bir kontrol aracı. Yevmiye defterinden defteri kebire aktanlan kayıtların doğruluğunu kontrol için düzenlenen cetvellerdir. Hesapların, tekrar incelenerek borç, alacak toplamları ve bakiyelerinin bir cetvelde topluca yazılması suretiyle elde edilir. Ayrıca, mizanlar yardımıyla hesapların borç ve alacak toplamlarının eşitliği ve bakiyelerin denkliği kontrol edilmiş olur. İşletmenin hesapları faaliyet dönemi içinde belirli tarihlerde kaydedildikleri defterlerden mizan cetvellerine aktanlırlar. Yıl içinde, genellikle her ay düzenlenen bu cetvellere "geçici mizan" adı verilir. Yıl sonundaki mizanlara ise "kesin mizan" adı verilmektedir.

Yorumlar

ögrenci 24.09.2018
teşekkür ederim çok yardımcı oldunuz
Cevapla
Öğrenci 27.10.2017
Teşekkürler sizin kadar düzgün bir web sitesi daha görmedim ödevde çok yardımcı oluyor
Cevapla
Öğrenci 27.10.2017
Teşekkürler sizin kadar düzgün bir web sitesi daha görmedim ödevde çok yardımcı oluyor
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç