Mitoloji nedir?

Milletlerin masallaşmış tarih öncesi efsanelerinin tümüdür. Mitoloji hikayeleri daima insanüstü, hatta tabiatüstü olayları anlatır.

Bu hikayeler bir şahsın değil, bütün toplumun eseridir. Çeşitli milletlerin mitolojileri başka başkadır. Bununla beraber bazı milletlerin mitolojileri arasında ortak olaylara rastlanır. Eski Yunan mitolojisi, şahıslar bakımından en zengin, olaylar bakımından en girift mitolojidir, tanrılar İnsan biçiminde tasarlanmıştır.

Geçen olaylar da gerçeğe bağlı olaylardır. Eski Romalılar da hemen aynen Yunan mitolojisini benimsemişler, ancak kahraman adlarını değiştirmişlerdir. Türk mitolojisi ise İslam'dan önceki devirlerde var olan totem dininin sonucu olarak doğmuştur. Türk mitolojisinde kurt ve kartalın önemli yeri vardır.

Gök-Türkler gökte «gök tanrıları», yerde de «toprak tanrıları» olduğunu kabul ederdi. En eski mitolojiler Eski Mısır, Asur ve Babil mitolojileridir. Mısır mitolojisinde tanrılar insan, hayvan karışımıdır ve tanrı sayısı pek fazladır Firavunlara da tanrı gözüyle bakılır. İran mitolojisi de Zerdüşt’ün kitabına bağlıdır.

Türk mitolojisi nedir?

Türk mitolojisi, tarihi Türk halklarının inanmış oldukları mitolojik bütüne verilen isimdir. Eski efsaneler, Türk halklarının eski ortak inancı Tengricilikten öğeler taşımaktan ziyade sosyal ve kültürel tema'larla doludur. Bunların bazıları sonradan islami öğeler ile değiştirilmiştir.Dünyanın en eski Edebi belgelerinden biri olarak geçen Dede Korkut Destanlarının orjinal Yapıtları, Vatikan ve Dresden Kütüphünelerinde bulunmaktadır. Ege ve Anadolu Uygarlığı mitolojisi ile benzerlikler taşımaktadır

Yunan mitolojisi nedir?

Yunan mitolojisi, Yunan tanrıları, tanrıçaları ve kahramanları hakkındaki hikayelerden oluşan sözlü edebiyatla yaratılmış ve yaygınlaşmış bir mitolojidir. Genel olarak Yunan mitolojisi Yakın Doğu'daki diğer uygarlıkların mitolojilerinden fazlasıyla etkilenmiştir. Kendisi de daha sonraki Roma mitolojisini fazlasıyla etkilemiştir. Yunan mitolojisindeki efsanelerde çoğu eski Yunan tanrıları insan şeklindedir.

Sphinks gibi bazı istisnalar da zaten Yakın Doğu ya da Anadolu kaynaklı karakterlerdir. Yunan tanrılarının yaratılış hikayeleri olabilir ama onlar yaşlanmazlar. Tanrılar nerdeyse tüm hastalıklara direnççlidir. Ayrıca görünmez olabilir, uzak zamanları çok kısa zamanda seyahat edebilir, haberleri olup olmadan insanlarla konuşabilirler. Her tanrının ayrı bir görünüşü, ilgi alanı, kişiliği ve uzmanlık alanı vardır. Bu özellikler yöresel olarak da değişmektedir.

mitoloji

Bugün Yunan mitolojisini en çok edebi kaynaklar sayesinde bilebiliyoruz ki bu kaynakların başında Hesiodos Theogoniası ile Homeros Ilyada ve Homeros Odysseia destanları gelir. Hesiodos Theogoniası (Teogoni/Tanrıların Doğumu), tanrıların kökenine ve soy ağacına yoğunlaşırken Homeros destanları, Truva Savaşı ve sonrasını ele alır. Theogonia'ya göre, her şeyin başlangıcında, bir hiçlikten başka bir şey olmayan Khaos vardı.

Bu hiçlikten yeryüzü (Gaia) ile birlikte Eros - aşk tanrısı-, Tartaros (Eski Yunan inanışında cehennem benzeri yer altı dünyası), Nyx (gece) ve Erebos (kör karanlık) meydana geldi. Gaia, yani yeryüzü, kendiliğinden Uranosu (gökyüzü) doğurdu; dişil Gaia'nın eril Uranos ile birleşmesinden ise altısı erkek, altısı dişi olmak üzere, ilk 12 Titan meydana geldi. Yunan mitolojisi Titanları içinde en akıllısı ve en genci olan Kronosun (zaman) doğumundan sonra, Gaia ile Uranos, başka Titan yapmadılar.

Böylece Titanları, tek gözlü Kiklopların ve elli başlı, yüz kollu Hekatonkheirlerin doğumu izledi. Bu korkunç görünümlü oğullarından tiksinen ve onların kendi iktidarını elinden alacağından çekinen Uranos, Kiklopları da Hekatonkheirleri de (Güç, Öfke ve Dehşet olmak üzere üç tanedir) yerin yedi kat dibine, Tartaros'a tıktı.

Uranos'un bu yaptığı karşısında Gaia'nın ana yüreği dayanamadı ve Gaia öyle öfkelendi ki oğlu Kronos'u babasına karşı kışkırttı. Babası Uranos'un erkeklik organını bir orakla kestikten sonra onun yerini alan Kronos, kızkardeşiRheayı kendine eş seçerek Titanların başına geçti. Rhea'dan doğma çocuklarının, kendi başına da Uranos'un uğradığı türden bir felaket getireceğinden korkan Kronos, doğan çocuklarını bir bir yemeye başladı.

Bundan iğrenen Rhea, oğlu Zeus doğduğunda onu sakladı, Kronos'u da önüne çocuğu yerine battaniyeye sarılmış bir taş koymak suretiyle bir güzel kandırdı. Bu taşı afiyetle midesine indiren Kronos, hiçbir şeyden işkillenmedi. Zeus büyüyüp de belirli bir yaşa geldiğinde babası Kronos'a öyle kusturucu bir içki içirdi ki Kronos o vakte kadar yediği bütün çocuklarını, en son Zeus sanıp yediği taşla birlikte birer birer kusup çıkardı.

Bundan sonra Zeus, babasına meydan okuyarak savaş açtı. Nihayet kardeşlerinin ve Tartaros'dan kurtardığı Kiklopların yardımıyla adına Titanlar Savaşı adı verilen bu büyük çarpışmada babasını alt etmeyi başardı. Zeus, bu galibiyet sonucunda tanrılar tahtına ilelebet kurulurken bu kez Tartaros'u boylayan, Kronos'la birlikte, tüm diğer Titanlar oldu.

Çağdaş mitoloji

Star Wars veya Tarzan gibi film ve kitap serileri zaman zaman güçlü mitolojik yönler barındırırlar ki bu yönler bazen derin ve karışık felsefi sistemlere (doğru) gelişebilir. Bu nesneler mitoloji olmasalar da mitik temalar içerirler ki bunlar bazı kişilere göre benzer psikolojik ihtiyaçları karşılar. Bunun bir örneği J. R. R. Tolkien tarafından yazılan Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi isimli romanlarda ve yine yazarın notları incelenerek oğlu Christopher Tolkien tarafından yayına sunulan Silmarillion, Húrin'in Çocukları, Orta Dünya Tarihi, vd. eserlerinde anlatılan Orta Dünya evreninde görülebilir.

Bazı sevenleri veya takipçileri kurgusal kompleks dünyaları, Star Trek serisindeki gibi, yanlış bir şekilde mitoloji olarak yorumlarlar; oysa bunlar nesnel ve bilimsel bağlamda mitoloji olarak tanımlanamaz. Kurgu, insanlar ona inanmadıkları ve ruhani (veya psikolojik) yaşantıyla bir bağ kurulmadıkça, gerçek anlamda mitoloji seviyesine ulaşamaz. Ayrıca Percy Jackson ve Olimposlular serisi mitolojinin günümüze uyarlamasıdır.

Türk mitolojik öğeleri nelerdir?

Bozkurt, Ay, Yıldız, Su, Işık, Ateş , Ağaç

Yunan mitolojik öğeleri nelerdir?

Zeus, Tartaros, Pkometheus, Psikhe, Poseidon, Herakles, Hera, Hephaistos, Hades, Hermes

İran mitolojik öğeleri nelerdir?

Kuş (Simurg ve Huma); İyiliğin sembolü
Yılan (Peri Pairika); Kötülüğün sembolü

Çin mitolojik öğeleri nelerdir?

Ejderha; İyiyi temsil eder
Fei Lian; Rüzgarların hükümdarı (Boğa kafasına sahip yılan kuyruklu)

Yunan mitolojisindeki ilk kadın nasıl yaratıldı?

Tanrılar tanrısı Zeus, Prometheus’un verdiği akıllar insanlığı şımartınca topluma ceza vermeye karar verdi. Zeus’un sadece erkeklerden oluşan topluma vermeyi düşündüğü ceza, aralarına bir kadın göndermekti. Bunun için ise oğlu Hephaistos’tan yardım istedi. Hephaistos babasının isteğini yerine getirmek için kolları sıvadı. Çamuru su ile yoğurdu ve Olympos’un en güzel tanrıçası ve kendi karısı Afrodit’i model alarak oldukça güzel bir kadın vücudu yarattı.

Çamurdan heykelini bitirdiğinde, kalbine kıvılcım koydu. Heykelin gözleri açıldı, hareket etmeye ve konuşmaya başladı. Tüm tanrı ve tanrıçalar onu süslemeye başladılar. Ona elbiseler, takılar ve daha birçok hediye verdiler. Bu nedenle de ona, Rumca “bütün armağan” anlamına gelen Pandora adını taktılar.

Yunan mitolojisindeki önemli tanrılar kimlerdir?

Yunan mitolojisinin temeli khaos'a (kaos) dayanır. Kaos boşluk değil, nesnelerin, tanrıların ve insanların kaynağıdır. Her şeyin başlangıcındaki kaostan üç önemli varlık, Gaia, Tartarus ve Eros çıkar. Toprak ana Gaia, gökyüzü ise Uranos’tur. Yeraltının en derin ve karanlık kısmını yöneten ise Tartarus’tur. Gaia ile onun hem kocası hem oğlu olan Uranos her şeyin başlangıcı ve mitolojideki ilk tanrılardır.

Roma mitolojisindeki öenmli tanrılar kimlerdir?

Predeist çağda Romalılar hiçbir tanrıya inanmazlardı. Zamanla ölümsüz Lar ve Penat inancı geliştirdiler. Buna göre her Roma ailesinin tek bir Lar’ı birkaç tane de Penat’ı vardı. Bu Lar ve Penatlar ölümsüzdü ve sadece o aileye özeldi. Şehri koruyan Lar ve Penatlar ise ayrıydı. Savaş ve barış sayesinde toplumların kaynaşmasıyla tanrı inancı Roma’ya da geldi. Romalılar, Yunanların Olimpos tanrılarını, isimlerini değiştirerek kabul etti. Zeus’a Jupiter, Hera’ya Iuno, Ares’e Mars, Poseidon’a Neptune, Afrodit’e Venüs, Artemis’e Diana, Athena’ya ise Minerva adını vererek inandılar.

Sözlükte "mitoloji" ne anlama gelmektedir?

1. Mitleri, doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen bilim.
2. Bir ulusa, bir dine, özellikle yunan, latin uygarlığına ilişkin mitlerin,efsanelerin tümü.

Mitoloji nedir? (Felsefe)

Dünyanın, ilkel toplum insanının bilincindeki düşsel yansısı kendiliğinden, çocuksu bir maddeci dünya anlayışının öğelerini, dinsel-idealist ve sanatsal öğelerle birleştiren ve ifadesini, halkın sanatsal yaratısının sözlü olarak kuşaklardan kuşaklara geçen mitlerinde bulan bir dünya görüşüne ve bu dünya görüşünün ilk tarihsel biçimlerinden birine verilen ad.

İlkel toplumun insanları, mitolojik dünya görüşünde, doğaya, topluma ve insana ilişkin düşüncelerini, fantastik biçimlerle ve olaylarla canlandırmışlar ve bu düşünceleri duyumlarla kavranabilir duruma sokmaya çalışmışlardır. Mitoloji, henüz gelişmemiş olan üretim güçlerinin ve toplumsal ilişkilerin olduğu kadar, bunların koşulladığı, insanın doğaya bağımlılığı olgusunun da düşsel bir ifadesidir. «Tüm mitolojiler, doğa güçlerini ancak hayal kurma yoluyla aşarlar, egemenlik altına alır ve değiştirirler. » (Marks)

Mitoloji, doğayı ve toplumu, bilinçsiz-sanatsal bir tarzda, halkın düş gücüyle işleyip değerlendirir. İlkel toplumdan sınıflı topluma geçişle birlikte,’ teorik bilgiler ortaya çıkınca, mitoloji çökmüştür. Bir yandan teorik yönden ifade edilip temellendirilmiş bir dünya görüşü olan felsefe doğmuş, öte yandan din, dünyanın düşsel, yanılsatıcı bir yansımasını sağlamış ve bu yansıma biçimi gelişmesine devam etmiştir.

Mitleri araştıran bilime de mitoloji adı verilir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç