Miri arazi nedir?

Miri arazi kavramını açıklamadan önce kavramı ayrıştırarak kelimelerin ne anlama geldiklerini öğrenelim.

Miri kelimesi sözlükte "hükümetin, hazinenin malı olan" anlamına gelmektedir.

Arazi kelimesi ise "Yeryüzü parçası, yerey, yer, toprak, alan" anlamlarına gelmektedir. Bu kavramlardan yola çıkarak miri arazi kavramını açıklayalım. Miri arazi kavramı Osmanlı devletindede kullanılıyordu.

Osmanlı'da Miri arazi; Geliri devlet hazinesine aktarılan arazilere denirdir.

Günümüzde Miri arazi; Mülkiyeti devlete ait olup, yalnız kullanım hakkının başkalarına ihale edildiği arazi türüne denir.

Miri arazide intifa hakkına gerçek veya tüzel kişiler sahip olabilir. Miri arazide, intifa süresi boyunca devlet intifa hakkını verdiği araziyi kullanamaz.

Miri arazide gerçek veya tüzel kişinin hakları

1. Arazi'yi kullanma,

2. Tüketme,

3. Ondan yararlanma

Miri arazi çeşitleri

Miri arazi çeşitleri Osmanlı devletinde görülen miri arazi çeşitleridir.

1. Havass-ı Hümayun

2. Paşmaklık

3. Malikane

4. Yurtluk

5. Ocaklık

6. Mukataa

Havass-ı Hümayun

Bu toprakların geliri devlet hazinesine giderdi. Bu toprakların bir kısmı doğrudan padişaha ait olup geliri ise Hazineye gi­derdi.

Paşmaklık

Padişahların kızlarına, anneleri­ne ve ailelerine ayrılan topraklardır.

Malikane

Devlet adamlarına hizmetleri se­bebiyle mülk olarak verilen topraklardır. Bu toprak­ların mülkiyeti şahıslara aitti. Ancak tasarruf yetkisi devletin olup, istediği kimseye verirdi.

Yurtluk

Sınır boylarını bekleyen asker ailelerine verilirdi. Fetih sırasında bazı komutanların hizmetlerine karşılık olmak üzere verilen topraklar­dı. Yurtluk herhangi bir yerin gelirinin hayatta oldu­ğu sürece bir kimseye verilmesidir.

Ocaklık

Bu hakka sahip olanlar, öldüklerin­de miras hakkı söz konusu olan topraklar idi. Kale muhafızlarına ve tersane giderlerine ayrılmıştır.

Mukataa

Gelirleri doğrudan hazineye ayrılan topraklardı.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç