Miras nedir?

Bir kimsenin, ölümü üzerine varislerine kalan haklan, malları ve borçlarıdır. Miras'ın bir kısmı vasiyet edilen bir kimseye de kalabilir. Kanuni mirasçılar ana, baba, dede, torun, evlat ve diğerleridir. Ölümden sonra hüküm ifade etmek şartıyla mirasın tamamını, ya da bir kısmını almak üzere tayin edilen kimse ise,

«mansup mirasçı» diye anılır. Devlet, bir dereceden sonra kanuni mirasçılardan sayılır. Eğer mirasçı tek kişi ise mirasın tamamı ona ait olur. Mirasçı birden fazlaysa kanunun gösterdiği nispetler dairesinde taksim edilir. Mirasın ne şekilde taksim edileceği, kimlerin mirastan mahrum kalacakları gibi hususları «miras hukuku» tanzim eder.

İslam hukukunda bu feraiz başlığı altında incelenmektedir. Ölünün geride bırakmış olduğu ve taksime konu olan maddi değere terike; mirasta hak sahibi olana varis; vefat edip mal bırakana muris denir. Miras, feraiz manasına kullanıldığı gibi, terike, varis olmak anlamlarına da kullanılmaktadır.

Miras paylaşımı

kanuni paylar oranında paylaşılması gerekir. Miras paylaşımında anlaşmazlık olması halinde mirasın paylaşılması için mahkemeye müracaat edilir. Miras paylaşımı için dava açmak şart değildir. Mirasçılar bir araya gelerek de miras paylaşımı yapabilir. Ancak yöntemine uygun bir paylaşmadan söz edilebilmesi için ortak miras bırakanın ölüm gününden sonra tüm mirasçıların bir araya gelerek terekeyi kendi aralarında pay etmeleri gerekir.

Miraslıların miras paylaşımında anlaşamaması halinde Miras paylaşım davası ile mahkeme, mirasçıların kanuni payları oranında paylaştırma yapılması için yargılama yapar. Miras paylaşımı davasında tüm tereke yani mirasa konu tüm malvarlığı paylaştırmaya esas alınır. Miras bırakanın ölüm anında tüm hak ve borçları mahkemece tespit edilir. Bütün kurumlardan bilgiler toplandıktan sonra veraset belgesindeki mirasçıların pay oranlarına göre paylaşım yapılır.
Miras paylaşımı davasının en önemli kısmı paylaşılacak malvarlığı miras bırakanın adına kayıtlı olmaması halinde ortaya çıkar.

Miras bırakan mirasa dahil olması gereken bir daireyi, dükkanı veya başka bir malvarlığını başka bir mirasçının üzerine geçirmiş olabilir. Bu durumda ayrı bir hukuki sürecin daha takip edilmesi gerekir. Her olayın özelliğine göre gerektiğinde bir veya birden fazla miras davası açılması gerekebilir. Zira miras haktır ancak devlet o hakkı kendisi alıp mirasçıya teslim etmez. Mirasçının kendisi hakkına araması ve hakkına sahip çıkması gerekir.

Miras reddi nedir?

Medeni Kanunumuzun 606. maddesine göre Miras, üç ay içinde reddolunabilir. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe miras bırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için miras bırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar.

Dünya mirası nedir?

Dünya mirası seçilebilecek yapıtlar, UNESCO tarafından kurulan UNESCO Dünya Mirası Merkezi tarafından seçilmektedir. Dünya miraslarını seçen bu merkezin kurulma amacı ise, gelecek nesillere tarihi aktarmaktır. Bir yapıtın dünya miras listesine girebilmesi için, öncelikle ülkelerin, 1972 yılında hazırlanan ve 38 maddenin yer aldığı Doğal ve Kültürel Mirası Koruma Konvansiyonu’nu imzalaması gerekmektedir. Bu anlaşmayı imzalayan devlet, kendi ülkesinde yer alan ve Dünya Miras Listesine girebilmeyi başarmış yapıtları, anlaşma gereği korumak zorundadır.

Dünya Mirası Listesine, tarihi, doğal ve kültürel yapılar girme şansı yakalamaktadır.Şu anda, UNESCO’nun hazırladığı bu listede, 142 ülkeden, tam 851 yapı bulunmaktadır.Bu yapıların 166’sı doğal, 660 tanesi kültürel, 25 tanesi ise, hem kültürel hem de doğal yapıdadır.Türkiye’de ise, UNESCO Dünya Miras Listesine girmeye hak kazanmış 9 adet kültürel yapı bulunmaktadır.

Sözlükte "miras" ne demek?

1. Kalıt.
2. Kalıtım yoluyla gelen herhangi bir özellik: saç dökülmesi, şişmanlık bize babamdan miras .
3. Bir kuşağın kendinden sonra gelen kuşağa bıraktığı şey.

Miras kelimesinin ingilizcesi

[MIRAS] n. sight; watchtower; intention
v. watch; view, see; look; peer, glance; look after
n. mark; target, aim; foresight; point, sight
Köken: Arapça

Miras ne demek? (Ekonomi)

(Inheritance, heritage) Bir kimsenin ölümüyle, ona ait para, mal, mülk gibi maddi varlıkların o kişinin yasal mirasçılarına geçmesi. Yasal mirasçılara yalnızca maddi varlıklar değil, borçlar, alacaklar ve diğer yasal durumlar da geçer. Miras konusu Türk Medeni Kanunu’ nun Üçüncü Kitabında (MK. m. 430 617) düzenlenmiştir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç