Milliyetçilik nedir?

Ulusçuluk ya da nasyonalizm de denilen milliyetçilik, bir ulusun, kendi kedini yönetme, tam bağımsızlık kazanma gibi amaçlarını destekleyen politik, sosyal ve ekonomik bir sistemdir.

Politik bir ideoloji olarak milliyetçilik, bir ulusun kendini yönetmesi gerektiğini, istenmeyen dış güçlerden bağımsız olması gerektiğini ve kendini ulusuna adaması gerektiğini savunur.

Daha sonraları milliyetçilik, kültür, dil, ırk, din, politik görüş gibi ortak paydaları paylaşan bir ulusal kimlik geliştirmek ve bu kimliği korunmak üzerine yoğunlaşmıştır.

Bu da demektir ki milliyetçilik bir ulusun kültürünü korumayı da hedefler. Ayrıca vatan sevgisi, ulusunun başarıları ile gurur duyma gibi hisler de barındırır.

Milliyetçilik kendini ulusuna adamak, ulusuna bağlı olmak demektir. Bu da insanları birbirlerine bağlayan bir bağdır. Ulusal semboller, bayraklar, milli marşlar, diller, ulusal hikayeler gibi birçok kültürel öğe de milliyetçilik akımına göre büyük önem arz eder.

Milliyetçilik antik medeniyetlerden beri var olan bir olgudur, ancak modern anlamda milliyetçiliğin doğuşu 18. yüzyılın sonlarına denk gelmektedir.

Avrupa'da milliyetçilik Fransız Devrimi (1789) ile başlamıştır. Bazı tarihçiler Amerikan Devrimi'nin de milliyetçiliğin doğuşuna zemin hazırladığını savunmaktadır.

Atatürk ilkesi olarak milliyetçilik

Atatürk Milliyetçiliği, 1924 Anayasası'nın 88. maddesinde ve Atatürk İlkelerinde de belirtilmiş olan, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin, ulus tanımını dil, kültür ve siyasi birliktelik gibi değerlere dayandıran milliyetperverlik anlayışıdır.

Milliyetçilik ilkesinin özellikleri

1. Aklı ve bilimi esas alır.

2.Irkçılığı ve ümmetçiliği reddeder.

3. Halk arasında birlik ve beraberlik duygusu uyandırır.

4. Ulusal bağımsızlığı savunur.

5. Milli çıkarlar, kişisel çıkarlar önünde tutulur ve ulusa bağlılık, fedakarlık gerektirir.

6. Kültürü korumak, devam ettirmek esastır.

7. Din, dil, ırk ayrımı yapmadan, "Türküm" diyen herkesi Türk olarak kabul eder.

8. Manda ve sömürgeye karşıdır.

Sözlükte "milliyetçilik" ne anlama gelmektedir?

1. Maddi ve manevi açılardan millet ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı, ulusçuluk, ulusalcılık, nasyonalizm

Milliyetçilik kelimesinin cümle içinde kullanımı

1. Milliyetçilik ilkesini öyle benimsemişti ki adeta kendini vatanına adamıştı.

Milliyetçi ideolojiler, kavramlar ve düşünceler nelerdir?

1. Vatanseverlik

2. Faşizm

3. Nazizm

4. Şovenizm

5. Irkçılık

6. Popülizm

7. Devletçilik

8. Atatürkçülük

9. Ulusal komünizm

Etnik milliyetçilik nedir?

Etnik milliyetçilik; milletlerini zümre terimleriyle adlandırmakta ve doğuştan bu özelliklere sahip olmayanı dışlamaktadırlar.

Genellikle ortak ırk özelliklerine dayalıdır. Bu tür milliyetçilikte dışarıdan bir kimse ne gurubun kültürüne adapte olabilir ne de guruba üye olabilir. Yahudi milliyetçiliği bir örnektir.

Sosyal milliyetçilik nedir?

Kendini sosyal bağlarla ve ortak kültürle tarif eden bir milletin milliyetçiliğidir. Ortak milli kimlik, topluluk ve kültür vurgulanır; dışarıdan herhangi bir fert her zaman bu unsurları kabul ettiğinde milletle bütünleşebilir.

Irk ayniyeti şart değildir. Etnik milliyetçiliğin dışlayıcı özellikler arz etmesine karşılık sosyal milliyetçilik kapsayıcıdır.

Resmi milliyetçilik nedir?

Etniklik, milli kimlik ve kültür özelliklerine bakmaksızın vatandaşlık hukuku çerçevesinde kapsayıcı olan devlet milliyetçiliğidir.

Temelde vatanseverliğe dayalıdır; kültürel ve etnik temeller gerektirmez.

Atatürk'ün milliyetçilik ile ilgili düşünceleri

Türk milliyetçisi, gelişme ve ilerleme yolunda ve uluslararası ilişkilerde bütün çağdaş milletlere paralel olarak, onlarla bir uyum içinde yürüyecektir. Ama bunu yaparken Türk Milleti'nin özelliklerini, bağımsız kişiliğini koruyacaktır.

Türk Milliyetçisi diğer milletlerin hakkına, bağımsızlığına saygı gösterecektir. Ancak böylelikle diğer milletlerden de saygı görecektir. Kimsenin yurdunda gözümüz yoktur. Çünkü her milletin yurdu kutsaldır.

Türk, büyük gücünü ancak haklarına saldırı olduğu zaman kullanacaktır.

(Mustafa Kemal ATATÜRK)

Bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, bizimle iş birliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz.

Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız. Bizim milliyetçiliğimiz herhalde hodbince ve mağrurca bir milliyetçilik değildir.

(Mustafa Kemal ATATÜRK)

Milliyetçilik kelimesinin İngilizcesi

1. nationalism

Kaynak:

www.tdk.gov.tr

https://en.wikipedia.org/wiki/Nationalism

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç