MIC nedir?

MIC, Minimal İnhibitory Concentration kelimelerinin kısaltmasıdır, en düşük önleyici konsantrasyon anlamına gelmektedir. MIC bir mikroorganizmanın gelişmesini en az düzeyde engelleyecek konsantrasyondur.

MIC nerelerde kullanılır?

Tıp alanında disk difüzyon testi, e-test, dilüsyon testleri, gibi birçok testte kullanılmaktadır. Günümüzde katı besiyerinde difüzyon yoluyla Mİc (minimum inhibitör consantrasyon) değerlerinin saptanmasına olanak sağlayan yöntemler de bulunmaktadır.

E-test bu prensibe dayanan bir yöntemdir. MİC bir mikroorganizmanın üremesini önleyen en düşük ilaç konsantrasyonu olarak tanımlanmaktadır.

MIC değeri nasıl bulunur?

E-test yönteminde test edilecek bakteri 0.5 McFarland yoğunluğa getirilip Mueller Hinton agar yüzeyine steril bir eküvyonla yayılır. Takiben agar yüzeyine, belli bir antibiyotik gradienti içeren E-test şeritleri yerleştirilir. Plaklar 18-24 saat süreyle 35°C'de inkübe edilip MİC değeri belirlenir.

MİC değeri şerit etrafında oluşan inhibisyon elipsinin şerit üzerindeki ölçekle kesiştiği noktadır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç