Mevlid nedir?

Mevlid kavramı sözlükte "doğmak, doğum yeri ve doğum zamanı" anlamlarına gelmektedir. Arapça "ve-le-de" kökünden türetilmiş bir kavramdır.

Mevlid ıstılahta, Peygamberimizin doğumuna ve bunu anlatan Süleyman Çelebi'nin (ö. 752/1351) manzum eserine denir.

Süleyman Çelebi'nin eserinin adı Vesiletü'n-necat (kurtuluş vesilesi) tır. Eser, Allah Adı, Veladet (Peygamberin doğumu), Merhaba, Mirac ve dua bölümlerinden oluşmaktadır.

Bu mevlid, asırlardır, mübarek gün ve gecelerde, ölüm, düğün ve sünnet merasimlerinde okunur ve okutulur. Mevlide, halk arasında mevlid-i şerif de denir. Süleyman Çelebi eserini, Hz. Muhammed (a.s.)'in diğer peygamberlerden üstün olduğunu ispat etmek için yazmıştır.

Mevlid günleri oruç tutma, geceleri ilahi, dua, vaaz, kıraatla kutlama yaygındır.

Mevlid başka hangi anlamlara gelmektedir?

1- Hz. Muhammed'in doğumunu, hayatını anlatan mesnevi.

2- Bu mesnevinin okunduğu dini tören.

3- Doğma, doğum.

4- Doğum yeri, insanın doğduğu yer.

Yorumlar

Ümit Kaptan 01.03.2016
Mevlid, sevinçli olaylarda okunması gereken bir ilahidir bence.. Ölüm ile ilgili günlerde böyle bir müjdenin okunmasını doğru bulmuyorum.. Ölümün yapısına Kuran-ı kerim okumak daha uygun oluyor kanımca.. Doğum, nişan, düğün, askerlik dönüşü ve benzeri kutlamaya değer günler için mevlid çok uygun.. Benim düşüncem bu..
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç