Metafor nedir?

Eğretileme ve mecaz de denilen, aynı anlama gelmeyen, birbirinden alakasız olan ancak benzer özellikler barındıran iki şeyi birbirine benzetmektir. Kısaca açıklamak gerekirse birbirinden farklı iki şeyi, bir ya da birkaç benzer özellikleri üzerinden benzetmeye tabi tutmaktır.

Metafor kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiştir. Kelimenin kökeni Yunancada “taşıma, aktarma” anlamına gelen “metaphora” kelimesidir.

Benzetmeden farklı olarak, metaforlarda “gibi, adeta” kelimeleri kullanmaz.

Benzetilen ve benzeyen birbirlerine direkt olarak benzetilir. Örneğin: “O tam bir gece kuşudur.” Bu cümlede, gece kuşuyla bir insanın doğrudan bir benzerliği olmamasına karşın, gece kuşlarının geceleri uyanık olması yönünden, geceleri uyumayan ya da geç saatlere kadar uyanık kalan bireyler gece kuşuna benzetilmiştir.

Metafor örnekleri

•Zaman dedikleri kanatlı bir kuştur. (Uçup gider, hızlıdır.)

•O benim göz bebeğimdir. (Kıymetlimdir.)

•Kirpikleri demirden birer oktu. (Kirpikleri canımı acıtacak kadar güzeldi.)

•İhtimaller denizinde boğuldum. (O kadar çok ihtimal var ki bir denizi bile doldurabilir.)

•O,karda açan bir çiçekti. (Zor koşullarda bile var olmayı başarırdı.)

Metaforun işlevi nedir?

Metafor hem günlük hayatımızda hem de edebiyat alanında sıklıkla kullanılmaktadır. Doğru ve etkin metaforlar kullanmak okuyucuların ya da dinleyenlerin direkt olarak duyularına hitap eder, hayal güçlerini keskinleştirir ve anlatılmak istenen mesajı çok daha kolay anlamalarına imkan sağlar.

Ayrıca günlük hayatta yaptığımız muhabbetlerin daha canlı olmasını, edebiyatta ise kurgusallığın çok daha üç boyutlu olmasını sağlar.

Metaforlar okuyucuların ya da muhabbet esnasında konuşulan kişinin yeni fikirler üreterek yeni bakış açıları kazanmalarına, yeni düşüncelere dalmalarına da olanak sağlarlar.

Metafor ve analojinin arasındaki fark nedir?

Metafor da analoji de bir mecaz çeşididir. İkisi de bir şeyleri birbirine benzetmek için kullanılır.

Analoji genellikle birbirine doğrudan benzeyen, birbirini andıran şeyler arasında yapılan benzetmedir. Yapı olarak daha karmaşık ve anlaması zor şeylerin daha rahat anlatılması için kullanılır. Örneğin kan dolaşımının trafik akışına benzetilmesi.

Metaforda ise birbiri arasında anlam yönünden hiçbir ilişki bulunmayan iki şey ortak bir özellik üzerinden birbirine benzetilir.

Eğitimde metafor ne anlama gelmektedir?

Metafor bilinmeyen şeylerin öğretilmesi için bir teknik, öğrenilen bilgilerin akılda tutulması ve hatırlanması konusunda geçerliliği kanıtlanmış bir araçtır. Metafor çok güçlü bir öğrenme ve öğretme aracıdır.

Benzetme yöntemiyle anlatılmak istenen kavramın zihnin derinlerinde düşünceler uyandırarak daha iyi yer etmesi sağlanır ve hayal gücü aktif hale gelir.

Eğitimde metaforun yararları nelerdir?

1. Öğrenenlerin düşünme yetilerini ve yaratıcılıklarını geliştirir.

2. Anlaşılması zor olan soyut kavramların somut hale getirilmesinde oldukça kullanışlıdır.

3. Öğrencilerin eğitim ortamına aktif katılımını sağlar.

4. Bilimsel kavramların öğrenilmesini ve akılda uzun süre tutulmalarını kolaylaştırır.

5. Bilimsel düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirir.

Eğitimde metafor örneği

"Veri Yolu" kavramı öğretilerken:

Veriyi bir araç,

Mersini başka bir bilgisayar parçası,

Mersinden Adanaya giden karayolu (Veriyolu) olarak öğretilebilmektedir.

Metafor sözlük anlamı

isim, edebiyat Mecaz

Metafor kelimesinin İngilizcesi

metaphor

Kaynaklar:

https://www.thoughtco.com/what-is-a-metaphor-1691773

https://en.wikipedia.org/wiki/Metaphor

https://literarydevices.net/metaphor/

www.tdk.gov.tr

Yorumlar

Menekşe Sümer 03.12.2017
Metaforun ne oldugunu anladım
Cevapla
Meriç 11.02.2017
Ne kadar güzel az ve öz anlatmışsınız teşekkür ederim.
Cevapla
ali 25.02.2016
Türkçemize giren yeni bir yabancı kelime.
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç