Mersis no nedir?

Mersis (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) numarası 16 haneli bir numaradır. Yüksek Planlama Kurulunun 12.07.2006 tarih ve 2006/38 sayılı kararı ile  28.07.2006 tarih ve 26242 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, “Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planın” da 56 No’lu eylem olarak yer alan “Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi” oluşturulması projesidir.

Mersis numarası Limited ve anonim şirketlerde “0” ile başlar, sonrasında vergi numarası gelir, son olarak “000” ve “15-16-17 vb. gibi” rakamlarla biter. Şahıs işletmelerinde ise; şirket sahibinin TC kimlik numarası ile başlar ve 00015, 00019 vb. gibi biter. Tüm ticaret sicil müdürlüklerinin Mersis’e geçmesiyle birlikte tüm firmaların da Mersis numarası oluşmuş oldu.

Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir husus var: eğer Mersis numaranız yukarıda tarif ettiğimiz şekilde değil de, karmaşık sayılardan oluşuyorsa bu şirketinizin geçici Mersis numarasıdır. Mersis, ülkemizdeki e-dönüşüm sürecinin önemli bir parçasını teşkil etmektedir. Ülkemizde kamu elektronik hizmetlerinin üretimi ve sunumu için tasarlanan dört temel veri tabanından birini Mersis oluşturmaktadır.

Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planında yer alan temel projelerinden birisi olan  MERSİS Projesi kapsamında her bir esnaf işletmesine tekil, benzersiz, 16 haneli bir numara verilecek. 
Sistem, kayıt dışılığın azaltılması anlamında önemli bir araç olacağı gibi işletmelerin mesleki faaliyetleriyle ilgili tek bir sistemde bilgi tutulmasını sağlayacağı için kamuda tek bir ortak hafıza oluşacak.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yürüttüğü Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) Projesi ile yaklaşık 3 milyon işletmenin kimlik bilgileri elektronik ortama taşınacak ve buradan izlenecektir.

Projenin amacı

Kamu kurumlarının tüzel kişiliklerle ilgili ihtiyacı olan bilginin tek noktadan sunulması, sisteme dahil kişiliklere ait bilginin vergi numarası ile bir sistemde birleştirilmesi sağlanacak, sistemde tutulan şirket bilgileri uluslararası standartlara uyumlu hale getirilecektir. Ayrıca, sistemde yer alan bilgilerin, kişisel bilgilerin mahremiyeti ve AB müktesabatı çerçevesinde belirlenecek kurallara göre özel sektör kuruluşlarıyla paylaşımı gerçekleştirilecektir. Türkiye'de dört veri tabanı vardır.

Kimlik bilgilerinin olduğu "Kimlik Paylaşım Sistemi (MERNİS), adres bilgilerinin tutulduğu  "Ulusal Adres Paylaşım Sistemi (UAPS)", Tapu ve kadastro bilgilerinin kayıtlı olduğu "Tapu Kayıt Bilgi Sistemi (TAKBİS)" ve tüzel kişiliklerinin kayıtlı olduğu "Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi (MTK)". Bu veri tabanlarının tamamlanması ile  üzerine e-Devlet uygulamalarının daha hızlı yapılabileceği kesindir.

Projenin birinci aşamasında, ticaret sicilinde işlem gören ticari işletmeler, şahıs işletmesi, yabancı şirket Türkiye temsilcilikleri, sermaye şirketleri, kooperatifler ile dernek ve vakıflar ve bunlara ait işletmelere ilişkin bilgilerin yer aldığı ve bunlara ilişkin ticaret sicilindeki bütün işlemlerinin online yapılabilmesine imkan sağlayan merkezi veri tabanı oluşturulmaktadır.

Hem vatandaşların hem de ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, işletmelerin ticaret sicili hukuku açısından aleni bilgilerine ulaşmalarını sağlayacak. Vatandaşların kimlik bilgilerinin elektronik bir veri tabanında saklanması bugün kamu hizmetlerinde vatandaşların kendi işlemlerinde ne derece büyük kolaylık sağlıyorsa MERSİS de işletmelerin kamudan alacağı hizmetlerde ve kamunun üreteceği politikalarda aynı derecede önemli bir fonksiyon görecek. Şirket kurmayı kolaylaştıracak bu sistemle, şirket ortaklarının benzersiz elektronik imza sertifikasıyla iradeleri alınacağından sahte ya da çalıntı kimlikle şirket kurulmasının ve benzer sahtekarlıkların da önüne geçilecek.

Mersis hedefi

1. Kurumların, tüzel kişilikler ile ilgili yürüttükleri hizmetlerde MERSİS numarası ile işlem yapar hale gelmeleri sonucunda şirketlerle ilgili ihtiyaç duydukları bilgilere de güvenli, hızlı ve kolay ulaşabilmesi.
2. Vatandaşlarımızın Kamu kurumları ile ilgili iş ve işlemlerinde ihtiyaç duyulan bilgilere sistem üzerinden  güncel olarak ulaşılabilmesi.
3. Tüzel kişilere ilişkin verilerin de MERSİS sistemi ile, MERNİS, TAKBİS, ADNKS gibi merkezi bir yapıya kavuşturulması.

Bu çerçevede, İlan edilmesi gereken ticaret sicil bilgilerinin elektronik ortamda derlenebilmesi ve üçüncü kişilerin de aleni olan bu bilgilere elektronik ortamda erişebilmelerine imkan sağlanması gerekmektedir. Mersis Bilgi Sistemi ile ticaret sicil bilgileri merkezi bir yapıya kavuşmuş ve elektronik ortamda erişilebilir hale getirilmiş olacaktır.

Mersis kullanmamanın cezası var mıdır?

Ticaret sicili müdürlüklerince kendilerine Mersis numarası verilen tacirler, ticaret sicili numarası yerine bu numarayı belgelerinde göstermek zorundalar. Söz konusu bilgilerin, tacirler tarafından 1 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında madde kapsamındaki belgelerde gösterilmemesi halinde, kanunun ilgili maddesi gereğince her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak güncellenen idari para cezası uygulanacaktır

Sistem nasıl çalışıyor?

Sistemin kullanılması sırasında vatandaşlarımızın, internet üzerinde herhangi bir aracıya ihtiyaçları yoktur. Şirket kuruluş işlemlerini, ana sözleşmelerini hazırlamak da dahil olmak üzere internet üzerinden gerçekleştirecek ve unvan sorgulama yapabileceklerdir. Noter nezdinde imzalar tamamlanarak, Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne gönderilen şirket ana sözleşmesinin tescili ile birlikte, tahakkuk edecek harçların ve diğer ödemelerin internet üzerinden yapılması mümkün olacaktır.

Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ve ilgili diğer kurumlara yapılacak bildirimlerin elektronik ortamda ulaştırılması sağlanacaktır. Hizmetlerin Mersis uygulaması üzerinden elektronik ortamda yürütülmesi ile bilişim hizmetleri daha yaygın kullanılır hale gelecektir. Kırtasiye, haberleşme, insan kaynağı, gibi giderlerden büyük tasarruf sağlanacaktır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç