Meal nedir?

Meal, her yönüyle aynen aktarılması mümkün olmayan bir sözün başka bir dile yaklaşık olarak çevirisidir. Özellikle Kur'an tercümeleri için kullanılmaktadır.

Bu kelime de te’vil kavramı gibi evl kökünden türemiş mimli masdar ya da bir şeyin varacağı yer ve gaye manasında ism-i mekandır. Sözlükte bir şeyin özü, hülasası ve akıbeti anlamına geldiği gibi, eksik bırakmakmanasını da içermektedir. Kavram olarak da, “bir sözün manasını tam olarak değil de, biraz noksanıyla ifade etmek” demektir.

Tercüme konusunu ele alırken de ifade ettiğimiz gibi Kur’an hem lafız hem de mana yönüyle Allah kelamı olduğundan, onu mükemmel bir şekilde, eksiksiz olarak tercüme etmek mümkün değildir.  İşte bu imkansızlık nedeniyledir ki yapılan Kur’an çevirilerine, tercüme denilmeyip, onun yerine daha ılımlı ve yapılan işin mahiyetine daha uygun olan  meal kavramı kullanılmıştır.

Çünkü bu kavram, yukarıda da belirtildiği gibi “eksik ve hatalı tercüme” demektir. Kur’an’ın ifade ettiği bütün manaları tercüme yoluyla aksettirmenin imkansızlığı düşünülürse, tercüme yerine “meal” kavramını kullanmanın daha isabetli olduğu söylenebilir.

Kur’an meallerine ihtiyaç olup olmaması meselesi, ilk dönemlerden itibaren üzerinde tartışılan konulardan biridir. Bu konuda görüş beyan edenlerden bir kısmı, meallerin tahrife yol açacağı düşüncesiyle böyle bir yola gidilmemesini ileri sürerken; bir kısmı da Allah tarafından bütün insanlığa gönderilen bu kitabın çeşitli dillere çevrilmesinin zaruri olduğunu savunmuştur.

Ancak günümüzde Kur’an’ın özelliklerinden kaynaklanan çeviri zorluklarına rağmen, meallerin gerekli olduğu konusunda ittifak hasıl olmuştur; çünkü Kur’an, Arapça inzal edilse de onun muhatabı bütün insanlardır. Öyle ise diğer insanların da ondan faydalanmaları gerekmektedir. Buna engel olmak ise asla doğru değildir. Bu yüzden Kur’an’ın diğer dillere de çevrilmesi kaçınılmazdır.

Sözlükte "meal" ne demek?

1. Anlam, kavram, mefhum.
2. Ortaya çıkan şey, sonuç, netice.

Cümle içinde kullanımı

Her cepheden tek mealde bir telgraf geliyor.
- A. Gündüz

Meal kelimesinin ingilizcesi

n. repast; regular time of day when food is eaten; food eaten at regular times during the day; feast; flour, coarsely ground grain
Köken: Arapça

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç