Mavi kart nedir?

Mavi kart; Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28 inci maddesinde belirtilen altsoylarına verilen ve söz konusu maddede belirtilen haklardan faydalanabileceklerini gösteren resmi belgenin adıdır.

403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 20. maddesi uyarınca Türk vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkan şahıslara "5203 Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge" (mavi kart) verilmeye başlanmıştır.

Mavi kart(Anlam ayrımı- Ulaşım); İstanbul'da geçerli olan aylık veya belirli bir ücret karşılığında ulaşım araçlarında sınırlı kullanım sağlayan kişiselleştirilmiş yolculuk kartıdır. Mavi Kart ücreti 2014 yılında 10 TL'dir. Mavi kart(Anlam ayrımı - AB); Yeşil karta rakip olarak çıkmış olan ve  Avrupa Birli?i'nde bulunan ülkelerde oturma ve çalışma izni sağlayan karta verilen isimdir.

Mavi kart(Anlam ayrımı - Hyundai); Hyundai tarafından kendi markasına ait araçlara sahip olan kişilere verdiği, kişilerin indirimler, puanlar kazandığı, çeşitli servislerden ücretsiz yararlandığı bir üyelik kart tipidir. Hyundai mavi kartı Hyundai Yetkili Servislerinden alabilirsiniz.

Mavi kart uygulamasının amacı

Türkiye Cumhuriyeti Kanunları çifte vatandaşlığa imkan tanımasına rağmen, özellikle Avrupa'da bazı ülkelerin kanunlarının Türkler açısından çifte vatandaşlığa imkan tanımaması nedeniyle bu ülkelerdeki insanlarımız hukuken çifte vatandaş olamamaktadırlar. Yurtdışında yasayan Türk vatandaşlarının bulundukları ülkelerin vatandaşlıklarını kazanmasını destekleyen Türkiye, bu amaçla "mavi kart" uygulamasını başlatmıştır.

Pembe kart nedir?

Mavi karttan önce bu kart pembe kart diye adlandırılıyordu daha sonra ismi değiştirilerek mavi kart olmuştur. İkisinin birbirlerinden hiçbir farkı yoktur.

Mavi kartlılar kütüğü nedir?

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoylarının kayıtlarının elektronik ortamda tutulduğu kütüktür.

Mavi karttan kimler yararlanabilmektedir?

Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişiler, Mavi Kart’ın sağladığı haklardan yararlanabilmektedir.

Mavi kart hangi merciiler tarafından verilmektedir?

1. Yurtiçinde nüfus müdürlükleri,

2. Yurtdışında dış temsilcilikler.

Mavi kart için gerekli belgeler

1. Dış temsilcilikler

2. 2 adet fotoğraf (2x2.5 cm boyutlarında)

3. İptal edilen T.C. pasaportu

4. Kapalı Nüfus Kayıt Örneği

Mavi kartlılara ile tanınan haklar nelerdir?

1. Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişilerin, seçme ve seçilme, muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları ile askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü yoktur. Bu kişilerin sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı olup bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabidirler.

2. Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişiler, bir kadroya dayalı ve kamu hukuku rejimine tabi olarak asli ve sürekli kamu hizmeti görevlerinde bulunamazlar. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında işçi, geçici veya sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilirler.

3. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler.

Ab Mavi kartın sağladığı avantajı nedir?

Avrupalı olmayanlar için Avrupa Birliği genelinde (Danimarka, Birleşik Krallık ve İrlanda dışında) çalışma ve oturum izni sağlamasıdır.

Ab Mavi kart başvuru koşulları

1. Ki?inin Avrupa kimli?ine sahip olmaması,

2. En az yüksekokul seviyesi gereksinimlerini kar?ılaması,

3. Avrupa Birli?i'nde kurulan bir kurulu?ta i? s?zle?mesi sahibi olması.

Ab Mavi kart'ın hedefleri

1. Vatandaşlarla eşit çalışma ve maaş koşulları,

2. Sosyoekonomik haklardan yararlandırma,

3. Aile birleşimi için elverişli koşullar,

4. Kalıcı ikamet perspektifi,

5. Dernek kurma özgürlüğü.

Dış bağlantılar

Yeşil kart nedir?

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç