Mason nedir?

Masonluk olarak bilinen, üyelerinin birbirlerine yardım ettiği ve birbirleriyle gizli semboller aracılığıyla iletişim kurduğu, kardeşlik esasına dayanan çok büyük ve eski bir tür gizli cemiyete üye olan kişidir.

Masonluk nedir?

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar gizli kardeşlik locasının öğretilerini ve uygulamalarını hayata geçirmeye Masonluk denir. Masonluk dünya çapındaki en büyük ve yaygın gizli cemiyettir.

İngiltere’de kurulmuş ve yayılmış olan Masonluk, Britanya Adalarında ve imparatorluğa dahil olan diğer ülkelerde popülerliğini korumuştur.

Masonluk Orta Çağ’daki taş duvar ustaları (stonemasons) ve katedral ustaları loncalarından evirilmiştir. Katedral inşaatlarının düşüşe geçmesiyle birlikte bazı operatif mason locaları, düşüşte olan birliklerini yeniden diriltmek için fahri üyeliği kabul etmeye başlamıştır.

Bu locaların bazıları, 17. ve 18. yüzyıllarda ortaya çıkan, şövalyelik kardeşliğinin ve eski dini yoldaşlıkların ayinlerini ve işaretlerini benimsemiş modern sembolik ya da spekülatif Masonluk kavramının oluşmasına ön ayak olmuştur.

1717 yılında ilk Büyük Mason Locası İngiltere’de kurulmuştur. Masonluk, ilk zamanlarından beri organize dinlerin, özellikle de Roma Katolik Kilisesi’nin tepkisiyle karşılaşmıştır.

Genel yanlış kanının aksine, Masonluk Hristiyanlığa ait bir kurum değildir. Masonluk bir dinin birçok öğesini bünyesinde barındırır: öğretileriyle ahlakı, yardımlaşmayı ve kanunlara uymanın önemini vurgular.

Bir mason olabilmek için Tanrı’nın varlığına ve ruhun ölümsüzlüğüne inanan yetişkin bir erkek olmak gerekir. Britanya’da, 7 binden fazla Loca ve bu Localara bağlı 200 binden fazla mason bulunmaktadır. Dünya genelinde ise bu sayı 6 milyonu bulmaktadır.

Bilinen üst düzey cemiyet üyelerinin arasında Winston Churchill, Arthur Wellesley, Lort Kitchener, Kral 7. Edward, Kral 8. Edward ve Kral 6. George ile Prens Philip bulunmaktadır.

Mason kelimesinin sözlük anlamı

isim Masonluk üyesi, farmason

Mason locası nedir?

Loca kelimesi hem bir yerde toplanan bir grup Masonu ifade etmek için hem de Masonların bir araya gelip buluştukları odaları ya da binaları ifade etmek için kullanılmaktadır.Mason binalarına bazen “mabet, tapınak” da denmektedir çünkü Masonlukta kullanılan sembolizmin çoğu, Kutsal Topraklarda bulunan Sultan Süleyman’ın Tapınağı’nın inşasından gelmektedir.

Loca kelimesi ise katedrallerin inşası sürerken taş duvarı ustalarının katedrallerin yanlarına inşa ettikleri yapılardan gelmektedir. Kış aylarında inşaatlara ara verildiğinde ustalar bu localarda yaşar ve yapının taş oymacılığıyla uğraşırlardı.

Her locada bir sunak bulunmaktadır ve bu sunaklarda da “Kutsal Yasanın Bir Cildi” bulunur ki bu genellikle İncil’dir.

Masonlukta dereceler

Masonlukta üyeliğin seviyesine göre üyelere dereceler verilir. Bu dereceler Çıraklık, Kalfalık ve Ustalık olarak üçe ayrılır. Gördüğünüz gibi bu derecelerin isimleri loncalardan gelmektedir.

Orta Çağ’da bir kimse loncalara katılmak istediğinde öncelikle çırak olarak işe başlardı. Çıraklık yaparken zanaat için gerekli aletleri edevatları ve yetenekleri öğrenirdi. Yeteneklerini kanıtladığı zaman “Loncanın Üyesi” olurdu ve yeteneklerini tamamen geliştirip ustalaştığında Loncanın Ustası olurdu.

Bu dereceler üyelerin katıldıkları birer tiyatro oyunu gibidir. Her derecede üyelere semboller aracılığıyla bir şeyler öğretilir, tıpkı Orta Çağ’da ve günümüzde oynanan tiyatro eserlerinde olduğu gibi.

Mason dereceleri hayata dair büyük dersler öğretir; onur ve itibarın önemi, güvenilir bir insan olmanın önemi, başkalarına güvenmenin önemi, fiziksel bir varlık olduğumuz kadar ruhani bir varlık olduğumuzun farkına varmak, otokontrol mekanizmasına sahip olmak, sevmeyi ve sevilmeyi öğrenmek, başkalarının sırlarını gizli tutmanın ve başkalarının bize korku duymadan içini açabilmesinin önemi gibi.

Masonluğun öğretileri nelerdir?

Masonlukta bazı önemli temel ilkeler öğretilir. Bunlar şunlardır:

• Tanrı yaratandır ve tüm kadınlar ile erkekler Tanrı’nın çocuklarıdır. Bu yüzden de herkes kardeştir, herkesin bir saygınlığı vardır ve herkes birbirlerinin duygu ve düşüncelerine saygı duymalıdır.

• Her insan kendi hayatından ve davranışlarından sorumludur. Ne zenginlik ya da fakirlik ne eğitimli olmak ne cahillik ne hastalık ya da sağlık bir insanın elinden gelenin en iyisini yapmamasına ya da şartlar dahilinde olabileceği en iyi insan olmasına bahane değildir.

• Hiç kimsenin bir başkasına ne düşünmesi ya da neye inanması gerektiğini söyleme hakkı yoktur. Her erkeğin ve kadının entelektüel, manevi, ekonomik ve politik özgürlüğe tamamen sahip olma hakkı vardır. Bu hak insanlara başka insanlar tarafından değil, Tanrı tarafından verilmiştir. Zalimliğin her türlüsü gayrı meşrudur.

• Her insanın kendini kontrol edebilmeyi öğrenmesi ve uygulaması gerekir. Her insan manevi doğasının fiziki doğasına hakim olduğundan emin olmalıdır. Yani, insan sinirlenmeye meyilli olduğunda kesinlikle şiddet uygulamamalıdır. Ya da insan bencilliğe meyilli bile olsa paylaşmayı bilmek zorundadır. Bir insan, bir başkasının işe yaramaz olduğunu düşünse bile o kimsenin de bir insan olduğunu ve bir itibarının olduğunu unutmamalıdır. Bir insan pes etmek istese bile her koşulda devam etmelidir. Bir insan etrafındakilerden nefret görse bile onlara sevgi ile yaklaşmalı, ya da en azından nefretle karşılık vermemelidir.

• İnsanın hayatının merkezinde inanç yer almalıdır. Masonluk, inancın iyi bir hayat sürdürebilmek için en önemli temel olduğunu öğretmektedir.

• İyi bir vatandaş olmak ve yasalara uymak her insanın sorumluluğudur. Bu, her şeye boyun eğip hiçbir şeyi değiştiremeyeceğimiz anlamına gelmemektedir, ancak bu değişim yasalar kapsamında olmalıdır.

• Bu dünyayı üzerinde yaşayan herkes için daha iyi bir hale getirebilmek için tüm insanların çalışması gerekir. İnsanlar iyiliği yalnızca cennete gidebilmek için yapmamalı, başka insanlara da iyilik yaparak o insanların hayatını güzelleştirmeye borçlu oldukları için yapmalıdır.

• Onur ve itibar hayatın özüdür. Onur ve itibar olmadan hayatın bir anlamı yoktur.

Nasıl mason olunur?

Masonluk erkekler arası kardeşlik esasına dayandığından, mason olabilmek için öncelikle erkek olmak gerekir. Aynı zamanda erişkin olmak, Tanrı’ya inanmak, zihinsel olarak sağlıklı olmak ve iyi bir itibara sahip olmak gerekir. Bunlar mason olmak için gereken tek resmi gerekliliklerdir.

Ancak resmi olmayan gereklilikler de vardır. Mason olmak isteyen bireylerin başkalarına yardım etmenin önemini biliyor olması gerekir. Aynı zamanda hayatta zevk ve paradan daha mühim şeylerin olduğunun da farkında olmak gerekir.

Başkalarının fikirlerine saygı duymayı bilmek gerekir. Ve bireyin kendini bir insan olarak geliştirmek istiyor olması gerekir.

Masonların bir başkasına aralarına katılmayı teklif etmesi yüzlerce yıldır yasaktır. Başkalarına Masonluk hakkında bilgi verebilir ve yaptıkları işleri anlatabilirler ancak başkalarına aralarına katılmaları için teklif vermezler çünkü bunun o insan üzerinde baskı yaratacağını düşünürler ve kimseyi etki altında bırakmak istemezler.

Bunun bir diğer nedeni de gizli kalma isteği değil, Masonluğun çok ciddi bir şey olmasıdır. Mason olmak belli bir hayat tarzını ciddi şekilde benimsemeyi ve bağlılığı gerektirir. Bu yaşam tarzı yukarıda bahsedilen resmi olmayan gerekliliklerden oluşur. Kimse böyle bir karar vermek için zorlanmamalıdır.

Bir erkek Mason olmaya karar verdiğinde ise bir Masona başvurmak ya da seçmelere katılmak için talepte bulunabilir. Bir başvuru formu doldurup bir Masona verir ve o Mason formu yerel locaya götürür. Locanın Ustası bir meclis tayin ederek başvuran kişiyi ve ailesini ziyaret eder ve bu kişi hakkında daha çok şey öğrenir, neden Mason olmak istediğini öğrenir ve bu kişi ile ailesine Masonluktan bahseder.

Daha sonra bu meclis bu kişi için seçmelerde oy kullanır. Eğer sonuç olumlu olursa meclis bu kişi ile iletişime geçerek Çıraklık Derecesi için ona bir tarih verir. Bu kişi üç dereceyi de tamamlarsa Usta bir Mason olur ve kardeşliğin resmi bir üyesi haline gelir.

Mason kelimesinin İngilizcesi

1.mason

2.freemason

Buraya tıklayarak (https://www.nedir.com/masonluk) Masonluk hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Kaynaklar:

http://www.yorkrite.com/mason.htm

https://www.britannica.com/topic/order-of-Freemasons

www.tdk.gov.tr

Yorumlar

Aslan 12.07.2018
Mason, un anlamını açıklamaktan kaçınan bir site. Üyelerinin ne yapacagını anlatmak masonun ne oldugunu anlatmıyor
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç