Sözlükte "mükellef" ne demek?

1.  Yükümlü.

2. Eksiksiz, özenli bir biçimde yapılmış.

3. Vergi vermekle yükümlü olan kimse ya da kuruluş: vergi mükellefi.

Mükellef nedir?

Dilimize Arapçadan giren bu kelime, “bir şeyi yapmakla yükümlü olan, bir şeyi yapma mecburiyeti bulunan kişi” anlamına gelir. Farklı yönlerden üç ayrı anlamı vardır.

İlk anlamı “yükümlü kimsedir” ve bir şeyi yerine getirme zorunluluğu olan kişiler için kullanılan bir terimdir.

İkinci anlamı ise dini anlamıdır ve “İslam dininin buyruklarına yerine getirmekle yükümlü olan, akıl sağlığı yerinde olan ve buluğ çağına girmiş kişi” anlamına gelir.

Üçüncü anlamı ise maliye terimi olarak anlamıdır ve “vergi kanunlarına göre vergi ödemekle yükümlü olan, vergi borcunu ödemesi gereken kişi” anlamına gelir.

Dördüncü anlamı da “eksiksiz bir şekilde, özenerek yapılmış, tamı tamına hazırlanmış” anlamlarına gelir ve bir sıfattır.

Mükellef kelimesinin cümle içinde kullanımı

1. anlam

Bu işi yarına kadar yapmakla mükellef olmuştu.

2. anlam

Arkadaşları gelecek diye mükellef bir sofra kurmuştu.

3. anlam

Çalışanların söylediğine göre, patronları vergi mükellefi değilmiş.

4. anlam

Dinen mükellef bir insan olduğu için her gün beş vakit namazını kılardı.

Mükellef kelimesinin kökeni

Mükellef kelimesi Arapça bir kelimedir ve “yüklenen, yüklü, yükümlü, bir şeyi yüklenmiş” anlamına gelen “mukallaf” sözcüğünden gelir.

“Mukallaf” kelimesi ise Arapça’da “görev verme, külfet yükleme, yapmak zorunda bırakma” gibi anlamlara gelen “taklif” kökünden türemiştir.

Mükellef kelimesinin İngilizcesi

1) taxpayer

2) amenable

3) obligated

4) sumptuous

5) charged with

Vergi mükellefi nedir?

(Tax - payer) Yasaya göre vergi doğuran bir olay ortaya çıktığında, bu verginin yükümlüsü olan gerçek veya tüzel kişiler, örneğin gelir vergisi mükellefi vergiye tabi bir gelir elde eden kişidir.

Bunun gibi, kurumlar vergisi mükellefleri de gelir sağlayan işletmelerdir. Vergi mükellefi ile vergiyi bizzat ödeyen (müeddi) her zaman aynı kişi olmayabilir.

Örneğin memur maaşlarından kesilen gelir vergisinin mükellefi memurun kendisidir, oysa vergiyi memurun maaşından kesen ve ödeyen ise işveren durumundaki kurumdur.

Mükellef kelimesinin dini anlamı

Mükellef kelimesi, İslam dininin buyruklarını yerine getirmekle yükümlü olan, akıl sağlığı yerinde olan ve buluğ çağına girmiş olan birey anlamına gelmektedir.

Bu bireyler Allah’ın buyruklarını uygulamak ve yasaklarına uymak durumundadır.

Kaynaklar:

www.tdk.gov.tr

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç