Müşteki nedir?

Müşteki; eskimiş Yakınan, sızlanan, şikayetçi anlamına gelmektedir.

Ayrıca Müşteki kelimesi sıkça kullanılan hukuk terimlerinden biridir. Müşteki, suçtan zarar gören, mağdur, şikayetçidir. Müşteki vekili ise bildiğimiz avukattır.

Herhangi bir kişi hakkında cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesi ile şikayetçi olduğunuzda Cumhuriyet Başsavcılığında ki sıfatınız Müşteki'dir.Bir müşteki aynı zamanda şüpheli yani müşteki şüpheli ve müşteki sanıkta olabilir.Bir kavga esnasında hem hem yaralanmanız nedeniyle şikayetçi olabilir yani müşteki olabilirsiniz aynı kavgada sizinde diğer şahıslara karşı işlemiş olduğunuz suç teşkil eden bir eylem olursa Cumhuriyet Başsavcılığında müşteki şüpheli sıfatını almış ceza yargılamasında ise müşteki sanık sıfatını almış olursunuz.

Mağdur ile Müşteki'nin Hakları

Madde 234 - Mağdur ile müşteki'nin hakları şunlardır:

Soruşturma evresinde:

1- Delillerin toplanmasını isteme.

2- Soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet savcısından belge örneği isteme.

3- Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme.

4- 153'üncü Maddeye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve elkonulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme.

5- Cumhuriyet savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda yazılı usule göre itiraz hakkını kullanma.

Kovuşturma evresinde:

1- Duruşmadan haberdar edilme.

2- Kamu davasına katılma.

3- Tutanak ve belgelerden vekili aracılığı ile örnek isteme.

4- Tanıkların davetini isteme.

5- Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme.

6- Davaya katılmış olma koşuluyla davayı sonuçlandıran kararlara karşı kanun yollarına başvurma.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç