Lvm nedir?

LVM (Logical Volume Manager), Linux çekirdeği için bir Mantıksal Hacim Yöneticisi’dir.

LVM, modüler disk veri kümesi veya kümeleri oluşturulmasını, böylelikle de istenildiğinde mevcut disk alanı üzerinde  istenilen boyutlandırmanın yeniden yapabilmesini sağlar.

Disk alanının yetersiz kaldığı durumlarda LVM ile oluşturulan disk veri kümesine kolaylıkla yeni disk veya disk bölümleri ilave edebilir, ihtiyaca göre disk alanı şekillendirilebilir.

Özellikle büyük disk alanı ihtiyacı olan sistemlerde LVM ile disk veri kümeleri oluşturularak ya da sisteme yeni bir disk daha eklenerek toplam disk boyutu arttırılabilir veya sistemde pasif durumda olan bir disk bölümü aktif disk kümesine dahil edilebilir.

Aynı zamanda mevcut disk bölümlerinin boyutları değiştirilebilir. Yapılacak fiziksel veri alanı değişikliklerinden sistemin mevcut haritası hiçbir şekilde etkilenmez ve yeni tanımlar yapmaya gerek kalmaz. Bir örnek ile ifade edilirse; sistemde /home için ayrılmış 100 GB’lık ve /var için ayrılmış 2GB’lık alanlar olsun.

lvm

Zamanla /var için ayrılan disk alanın yetersiz gelmeye başladığı düşünülsün. Bu durumda  /home alanında kullanılmayan yeterli boş alan varsa bu alan /var bölümüne aktarılabilir ve mevcut alan kolayca yeniden boyutlandırılabilir.

Aynı şekilde /home için ayrılan alan yetmemeye başladığı zaman da sisteme eklenecek yeni bir disk ile bu bölüm için kullanılabilir veri alanı arttırabilir. Yedekleme (Mirror) yapılan sistemlerde kullanılan disk veri alanları genelde birden fazla diskin LVM veya aynı işi yapan başka yapılarla birleştirilerek veri kümesi oluşturulması ile sağlanır. LVM, hacim grubu (vp) ve bu grubun içinde fiziksel hacim (pv) ve mantıksal hacimlerden (lv) oluşur.

LVM’nin limitleri

LVM  bir takım limitler içerir. Ancak bu limitler günümüzde bile kolay aşılabilecek ve problem oluşturabilecek limitler değildirler. Ayrıca bu limitler çekirdeğin sınırlarına, fiziksel ve mantıksal birim boyutlarına göre de sistemden sisteme farklılık gösterebilir.

Makine başına oluşturulabilecek maksimum hacim grubu (VG) sayısı 99 ‘dur. Her hacim grubu içinde olabilecek maksimum fizisel hacim sayısı 256 dır. Tek bir LVM boyutu varsayılan 4 MB fiziksel birim değeri ile maksimum 255.99 GB olabilir.

Bu değer kullanılan sistemin özelliğine göre 2 TB hatta istenildiğinde 1 Petabyte ‘a kadar çıkabilir. Her fiziksel hacim grubu yine varsayılan 4 MB’lık fiziksel birim değeri ile maksimum 262 GB olabilir. Yani her fiziksel hacim grubu maksimum 65534 tane fiziksel birim içerebilir bu da varsayılan 4 MB’lık değer ile 65534*4 = 262 GB ‘a denk gelir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç