LDH (Laktat dehidrogenaz) nedir?

Laktat dehidrogenaz kısa adıyla LDH; laktik ve pirüvikasidin birbirlerine dönüşümünü iki yönlü olarak kataliz eden hücre içerisine yerleşmiş bir enzimdir.

Hücre hasarının olduğu tüm durumlarda düzeyi artar. (Karaciğer hastalıkları, miyokard infarktüsü, iskelet kas hasarı, böbrek hastalıkları). Pirüvatın laktata çevriminde görevli enzimdir. Kalp ve karaciğer hastalıklarının tanısında kullanılır. Beş farklı izoenzimi (LDH1-LDH5) vardır.

LDH (Laktat dehidrogenaz) en sık bulunduğu yerler

Ldh (Laktat dehidrogenaz)'ın en sık bulunduğu yerler kalp kası, iskelet kası,böbrek, karaciğer ve alyuvar olarak da bilinen eritrositlerdir.

LDH (Laktat dehidrogenaz) normal değerleri

LDH normal değerleri yaşa göre farklılık göstermektedir. Doğum sonrası, 1 yaşına kadar en yüksek değerlerindedir.

0-3 ay: 100-450 IU/L

4-12 ay: 100-400 IU/L

1-3 yaş: 100-300 IU/L

4-12 yaş: 100-250 IU/L

12 yaş ve üstü: 90-240 IU/L

Hangi hastalıklarda LDH (Laktat dehidrogenaz) düzeyi yükselmektedir?

Kalp hastalıkları: Enfarktus, Konjestif kalp yetmezliği, Kardiyovasküler cerrahi sonrası, akut miyokarditis.

Karaciğer hastalıkları: Siroz, tıkanma sarılığı ve akut viral hepatit, Karaciğer metastazı durumlarında.

Kan hastalıkları: Pernisiyöz anemi ve folik asit eksikliği, Hemolitik anemiler.

Akciğer hastalıkları: Pulmoner emboli, Sarkoidoz.

Kötü huylu kanserler: kanser hastalarında yüksek LDH seviyesi,kanserin kötüye gittiği konusunda fikir verebilir. %95’inde LDh artar.

Kas hastalıkları: Yoğun egzersiz, Yanıklar, Travma.

Böbrek hastalıkları: Nefrotik Sendrom, Nefrit.

Diğer durumlar: Değişik enfeksiyonlar ve paraziter hastalıklar, Hipotroidizm, Subakut tiroidit, Kollejen damar hastalıkları, Akut pankreatit ve veya sarkoidoz.

Serum düzeyinin arttığı durumlar hangileridir?

Megaloblastik ve pernisiyöz anemi, yaygın kanserler, viral hepatit, şok, hipoksi, artmış hipertermi, siroz, tıkanma sarılığı, değişik tiplerdeki böbrek hastalıkları, iskelet kası hastalıkları, neoplastik hastalıklar, konjestif kalp yetmezliği, sitoplazma kaybı ile sonuçlanan hücresel hasarlar, myokard veya pulmoner enfarktüsler, lösemiler, hemolitik anemiler, viral olmayan hepatitler, orak hücreli anemiler, lenfoma, renal enfarktüsler, akut pankreatit.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç