La ilahe illallah nedir?

İlah; Arapça bir kelime olup “İbadet (itaat-kulluk) edilen varlık” demektir. Her ibadet edilen varlık ilahtır, fakat her ilah Allah değildir.

La ilahe illallah; "Bil ki! Allah’tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur" anlamına gelmektedir.

Muhammedun Rasulullah ise Allah’a Rasulullah’ın gösterdiği şekilde ibadet etmek demektir.

"Kim La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah’a şehadet ederse Allah ona cehennemi haram kılar."

La ilahe illallah kelimesinin şartları nelerdir?

La ilahe illallah kelimesinin Allah katında geçerli olabilmesi, insanı cehennemden kurtarabilmesi için belli şartlar vardır. Bu şartlar gerçekleşmedikçe günde bin defa La ilahe illallah dense bile bu kelime kişiye hiçbir fayda sağlamayacaktır. Bu şartlar şunlardır;

1- Kelimenin manasının bilinmesi gerekir,

2- Yaşantıyı bu kelimenin manasına uygun düşecek şekilde düzenlemek.

La ilahe illallah kelimesinin faydalarını bozacak şeyler nelerdir?

1- Allah’ın varlığını ve Rasulullah’ın risaletini inkar etmek,

2- Reisler, liderler ve şeyhlere ibadet etmek,

3- Allah’a, Rasulüne ve İslam dinine sövmek, Allah’ın ayetleri, kitapları, rasulleri ile alay etmek,

4- Tağuta muhakeme olmak,

5- Allah’ın indirdikleriyle hükmetmemek,

6- sihir yapmak ve öğrenmek,

7- Kafirlerle dost olmak, onları sevmek, desteklemek, onların cemaatlerine, gruplarına, partilerine üye olmak.

Kim bu yukarıdaki şeyleri yapar La ilahe illallah kelimesini kullanırsa kişiye hiçbir fayda sağlamaz.

Yorumlar

muhammet 06.12.2016
Çok dogru
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç