Kristof Kolomb

(1451 -1506), Amerika'nın kaşifi, ünlü Cenevizli denizcidir. Cenova'da doğdu, 20 mayıs 1506'da Valledolid'deki bir han odasında sessizce öldü. 1470- 1473 yılları arasında Cenovada ticaretle uğraştı. 1478'de Portekiz'e yerleşerek çeşitli deniz seferlerine katıldı. Kaptan oldu. Batıya gitme kararını verince, Portekiz Kralı Juan II'ye baş vurdu. Ama kral çeşitli sebepler yüzünden istediği gemileri veremedi. Kolomb de 1484'de İspanya’ya gitti. 1486'da planını İspanya Kraliçesi İsabella'ya açtı. Teklifi ancak 1492'de kabul edildi.

Kristof Kolomb, 3 ağustos 1492'de Palos limanından ayrıldı. Emrine «Nine», «Pİnta» ve «Santa Maria» adlı üç gemiyle 100 gemici verilmişti. Küçük filo Kanarya adalarına uğradıktan sonra okyanuse açıldı. 63 gün süren sıkıntılı bir yolculuktan sonra, 12 ekim sabahı Hindistan'ın bir kısmı sandığı Amerika'ya ait Antil takımadalarından San Salvador'u gördü. Adaya çıkarak ilk defa Amerikan topraklarına ayak bastı. Daha sonra Küba ve Haiti adalarına da yanaştı. 1493 yılı mart ayında İspanya’ya döndü. Büyük bir heyecanla karşılandı. Kendisine amirallik ve yeni toprakların kral naipliği verildi.

1493- 1496 yılları arasında yaptığı İkinci gezisinde Guadeloupe ile Porta Rico ve Jamaika'yı, Küba'nın güneybatısını keşfetti. 1498'deki üçüncü gezisinde Trinitad'a uğradıktan sonra asıl kıtaya çıktı. 1502- 1504 yılları arasında yaptığı dördüncü ve son gezisinde Orta Amerika'da Honduras'tan Kolombia'daki Darien körfezine kadar ulaştı. Ama yerli halkı İspanyolların zulmünden koruduğu için düşmanlarının ve kendisini çekemeyenlerin saldırısına uğradı. Kral Fernando da kendisini görevinden ayırdı. 1504 haziranında İspanya'ya döndü. Hayatının son yıllarını hasta olarak bir köşede geçirdi. Kolomb, yaşadığı süre içinde yeni bir kıta bulduğunun farkına bile varamadı.

kristof kolomb

O, hep Doğu Hindistan'a ulaştığını sanıyordu. Harita yapma merakına sahip olup genç yaşlarında deniz yolculukları yapmıştır. İngiltere’ye, muhtemelen Grönland’a seyahat etmiştir. 1482’de Portekizler tarafından inşa edilen Afrika Altın kıyısındaki kaleye gitmiştir. Hemen hemen bu zamanlarda meşhur "Batıya giderek Hindistan’a ve Uzak Doğu’ya varılacağı" fikrine sahip olmuştur. O zamanın fen bilgileri ile uğraşanları dünyanın yuvarlak olduğuna inanmakta ise de, büyüklüğü hakkında belirsizlik vardı. Kolomb daha önceki coğrafi bilgileri öğrendi. Bunlardan, yanılarak dünyanın olduğundan daha küçük olduğunu çıkardı. Avrupa ile Japonya arasını olduğunun beste biri kadar hesapladı. Tabii zamanındakiler gibi, Amerika kıtasından ve ötesindeki Pasifik Okyanusu’ndan haberi yoktu.

Düşündüğü seyahatı yapmak için 1485’de Portekiz kralına baş vurdu, sonuç alamayınca İspanya’ya geldi. 1486’da Kraliçe İsabella’ya teklifini sundu. Ancak altı yıl sonra Kraliçe İsabella ve Kral Ferdinand seyahatini para vererek desteklemeyi kabul ettiler. 3 Ağustos 1492’de 120 kişi mürettebatı bulunan Santa Maria, Nina ve Pinta isimli gemilerle Palos limanından batıya açıldı. Rüzgardan faydalanmak için güney batı yönünde ilerleyerek 3 Eylül’de Kanarya Adalarına geldi. 12 Ekim’de Bahama Adalarına geldiğinde, mürettebatı isyan durumundaydı. Bundan sonra ve hayatı boyunca Doğu Hindistan’a ulaştığını zannetti.

Bu yanlışlık günümüze kadar bu bölgenin "Batı Hindistan" ve Amerikan kızılderilerinin Hindistanlılar olarak isimlendirilmesi şeklinde devam etmiştir. O bölgeden hareket ederek orayı Asya’ya benzetmeğe çalıştı. Altın ve baharat hayali gerçekleşmedi. Santa Maria gemisinin karaya oturması sonucu bu bölgede 39 kişi bıraktı. Kuzey doğu doğrultusunda geri gelerek 15 Mart 1493’de 224 gün sonra Palos limanına geri döndü. 1493 İlkbaharında mükafatlandırıldı. Koloni kurmak amacıyla 17 gemi ve 1200 denizci asker ve göçmenle 25 eylül 1493’de Cadiz’den hareket etti. 3 Kasım’da kolayca Dominik’e vardı. Daha sonra Antil Adalarını dolaşarak bugüne kadar gelecek olan isimlendirmeleri yaptı. İlk 39 kişinin bulunduğu yere varınca bunların kötü davranışları sebebiyle yerliler tarafından yerlerinden sökülüp atıldığını gördü.

Hispaniola bölgesinde kurulan bu koloni Avrupa barbarlığını orada da göstererek, 1492’de 250.000 olan yerli nüfusu 1508’de 60.000 ve 1560’da 500’ün altına düşürdü. 10 Mart 1496’da hareket ederek 11 Haziran’da Cadiz’e geri döndü. 30 Mayıs 1498’de üçüncü seyahatine koyuldu. Daha da güneye indi. Venezuella’ya yakın Trinidad adasını keşfetti. Daha önce kurduğu koloniye geldiğinde durumu çok karışık buldu. 1500’de Ferdinand ve İsabella tarafından gönderilen yetkili, idareyi ele aldı ve kendisini zincire vurarak İspanya’ya gönderdi. Ekim 1500’de Cadiz’e ulaştı. Ferdinand ve İsabella, Kolomb’un kurulan koloniyi idare edemeyecğine inanmışlardı. Koloniye yeni bir vali tayin ettiler ve Kolomb’a da 3 Nisan 1502’de dördüncü defa seyahat izni verdiler.

Hindistan’a daha kısa bir yol bulmak için Orta Amerika sahillerini baştan aşağı dolaşan Kolomb, Panama’dan Pasifik Okyanusu’nu keşfedemedi. Bu tarihten bir kaç yıl sonra Vasco Nunez de Balboo tarafından keşfedildi. Gemilerin alt kısımları midyeler tarafından tahrib edildi. Columbus, Jamaika’da tam bir sene Kobani valisinden yardım için bekledi. Kasım 1504’de Kraliçe İsebella’nın ölümünden birkaç gün önce İspanya’ya ulaştı. Kral Ferdinand kendisi ile arası iyi olmayan Kolomb’a iltifat etmedi. 20 Mayıs 1506’da İspanya’da dostları tarafından terk edilmiş olarak öldü.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç