Koro nedir?

Birçok insan sesinin bir araya toplanmasından meydana gelen müzik topluluğudur. Koroda şarkı söyleyenlere «korist» denir. Esas itibariyle bir koro, soprano, mezzo soprano, 1 - 2 alto 1-2 tenor, bariton ve bas gruplarından meydana gelir. Yalnız erkek ve yalnız kadın seslerinden ibaret korolar da vardır. Çocuk korosu ise soprano ve altolardan meydana gelen bir kadın korosu gibidir. Kelime anlamı olarak koro çok sesli müzik icrasını ifade eder. Özellikle kilise müziğiyle beraber doğan koro, gelişerek modern müziğin içindeki yerini almıştır. Korolar, bir bütün olarak uyumu dolayısıyla ekip çalışmasını amaçlamaktadır. Müzik ve enstrüman bilgisi ve koro yöneticisinin belirlediği kompozisyon, bu amaca ulaşmak için gereken en önemli disiplinlerdir.

Koro müziğini icra eden ses sanatçılarına korist denir. Koristler yaş, cinsiyet ve ses özelliklerine göre birbirinden ayrılır. Aynı şekilde korolar da, korist sayısı ve cinsiyet gibi özelliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Korolar, tek sesli ve çok sesli olmak üzere ikiye ayrılır. Koro içinde, Soprano, Alto , Tenor, Bas gibi sesler bir arada bulunur. Ara sesler de koro içinde bulunabilir ( Örn: Mezzosoprano). Bu seslerin farklı gruplamaları, koro yöneticisinin icra edilecek eser içindeki kompozisyonuna göre değişir. Çocuk korosu, gençlik korosu, kadınlar korosu, erkekler korosu, karma koro gibi koro çeşitleri vardır. İcra edilen eserin türüne göre de; kilise korosu, Türk sanat müziği korosu, caz korosu, askeri koro gibi türler mevcuttur.

koro

Korolarda bulunması gereken en önemli özellik, ses sanatçılarının uyum içinde eseri seslendirmeleridir. Koristler bu uyumu yakalamak için birbirlerine, orkestraya ve yöneticiye dikkat edip müzikal uyumu yakalamalıdır. Koristler kompozisyona göre, farklı akorlarda ve tonlarda bu uyumu yakalamalıdır. Parçanın entonasyonuna göre koristlerin ses rengi ve uyumu bir bütünlük oluşturmalıdır. Özellikle karma korolarda, kadın ve erkek seslerinin bir arada kullanılması, farklı ses renklerinde bu uyumun nasıl yakalanacağının bir örneğini oluşturur.

Koro eserleri enstrüman eşliğinde veya enstrümansız olarak seslendirilebilir. Enstrüman eşliğinde olmadan seslendirilen eserlere akapella denir. Akapellada enstrüman olarak insan sesi kullanılır. Enstrüman seslerini icra edecek koristler, kendi aralarında ses özelliklerine göre sınıflandırılabilir. Kilise müziğiyle beraber ortaya çıkan akapella , Jazz, RNB, Rap ve Pop gibi bir çok müzik türünde kullanılmaktadır.

Sözlükte "koro" ne demek?

1. Tek ya da çoksesli olarak yazılmış bir müzik yapıtını uygulamak için bir araya gelen topluluk.
2. Böyle bir topluluğun söylediği söz ya da şarkı.

Cümle içinde kullanımı

Her halk evinde müzik öğretmenlerinin kurduğu korolor vardı.
- N. Cumalı

Koro kelimesinin ingilizcesi

[KORO] adj. choral, choric
n. choir, chorus, choral society
Köken: İtalyanca

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç